Autoconsumo solar para Buena Pesca (Sevilla) - Prosolia-3

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 145.850€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 96

Inversors: 277


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2 per l'ús d'energia solar d'autoconsum

Resum del projecte a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 334,48 kWp per a BUENA PESCA, empresa majorista de peix i marisc congelat de Sevilla.

Es tracta d'un projecte del grup PROSOLIA ENERGY, amb la societat NEWCO DEVELOPMENTS SL, per al subministrament d'energia renovable a l'empresa BUENA PESCA mitjançant la instal·lació d'un sistema d'autoconsum solar a la seva pròpia coberta, una connexió a la seva xarxa interna de baixa tensió i un contracte a llarg termini de venda de l'electricitat renovable produïda localment.

Amb la posada en marxa d'aquesta instal·lació d'energia renovable, s'estima que anualment es deixaran d'emetre unes 155 Tm de CO2 a l'atmosfera.

     

 Fotografia d'unes altres instal·lacions ja efectuades per PROSOLIA


Presentació del grup PROSOLIA ENERGY:

Prosolia Energy és un grup líder especialista en el sector de l'energia solar fotovoltaica que desenvolupa de principi a fi projectes solars i ofereix serveis com ara la gestió de projectes, construcció, manteniment i servei postvenda d'instal·lacions solars.

La nostra experiència nacional i internacional, amb presència a Espanya, França, Portugal i Itàlia, i l'ús de productes d'alta qualitat ens converteixen en l'elecció preferida de moltes persones i empreses.


Vídeo d'un altre projecte finalitzat per Prosolia Energy:
Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'empresa sol·licitant a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".

- Decideix l'import de la teva inversió i la modalitat amb la què fer l'aportació dels fons.

- Convida els teus amics a participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.
Aquesta empresa ha sol·licitat en altres ocasions el finançament de projectes a Ecrowd. Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has prestat anteriorment a aquesta empresa, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la teva cartera d'inversions.
Descripció de la instal·lació a finançar:

La central solar estarà constituïda per 904 panells solars de 370 W de potència cadascun, instal·lats sobre la coberta actual de la nau mitjançant una estructura suport d'alumini.

S'instal·laran 4 inversors i la instal·lació tindrà 280 kW de potència nominal total.

Les estructures de suport dels panells a la coberta seran d'acer conformat del tipus fix i estarà connectada directament a l'estructura existent de l'edifici, de manera que els panells quedin disposats sobre la coberta de l'edifici. Els panells se situaran coplanarment i tindran un angle d'inclinació i l'azimut igual al de la coberta.


També inclou el subministrament i la instal·lació de:

-Caixes de connexió estanques

-Cablejat i connectors. Línies de baixa tensió DC des dels panells fins els inversors

- Línies d'evacuació en baixa tensió AC des dels inversors fins al punt de connexió (QGBT) a la xarxa interna de el client

- Sistema de telemesura de l'energia

- Sistema de monitorització


La instal·lació fotovoltaica generarà 502,36 MWh/any dels quals 422,36 MWh/any seran consumits a les pròpies instal·lacions de BUENA PESCA, el que representa una cobertura del seu consum global del 34,72%. L'energia excedent que es vendrà a la xarxa serà d'uns 80 Mwh/any.
Aparicions d'aquest projecte als mitjans de comunicació:


Informació de BUENA PESCA:


La societat va ser creada el 1997 per un grup de professionals de sector que van unir esforços i coneixements per cobrir unes necessitats de mercat que des del seu punt de vista estaven desateses.

L'empresa es dedica a la comercialització a l'engròs de marisc i peixos congelats, i comercialitza productes d'alta gamma i màxima qualitat.

L'empresa orienta els seus sistemes de gestió a la satisfacció de client, ja que aquesta és la seva raó de ser. L'objectiu és conèixer les seves necessitats i expectatives per satisfer-les. Està compromesa amb la innovació constant per garantir la màxima qualitat a uns preus competitius. La confiança és el major compromís de l'empresa.

Professionalitat, compromís, qualitat i innovació són part del lema de l'empresa.

BUENA PESCA fa ara una decidida aposta per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient amb aquesta instal·lació d'energia solar per al seu autoconsum.


Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de la societat sol·licitant, NEWCO DEVELOPMENTS SL, així com amb l'afiançament solidari de l'empresa PROSOLIA ESPAÑA SL (ambdues societats del grup PROSOLIA ENERGY) i la cessió de crèdit del contracte de venda d'energia amb BUENA PESCA 97 SA.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Carme

5.000€

Ferran

4.000€

Tomás

3.000€

Marcos

3.000€

Albert

3.000€

Miguel Angel

3.000€

Francisco

3.000€

Patricia

3.000€

Alessandro

3.000€

Joan

2.875€

Jordijono

2.875€

Lucia

2.500€

Xavier

2.500€

José María

2.500€

Ana

2.500€

Francis

2.500€

Marcos

2.500€

Joan

2.000€

Antonio

2.000€

Miguel Ángel

2.000€

Josep M.

2.000€

Lluís

2.000€

Javier

2.000€

Rafel

1.700€

Sebastià

1.500€

Marc

1.500€

Pedro

1.500€

-

1.500€

Garocar

1.500€

Nil

1.500€

Josep

1.475€

Rosa

1.300€

Alberto

1.200€

Roger

1.200€

Jesús Manuel

1.050€

Víctor

1.000€

Pablo

1.000€

Juan

1.000€

Angel

1.000€

José Antonio

1.000€

José Antonio

1.000€

Rodrigo

1.000€

Sara

1.000€

Manolo

1.000€

Gerard

1.000€

Ricardo

1.000€

Ferran

1.000€

Fernando

1.000€

Andrés

1.000€

David

1.000€

Sergi

1.000€

Miguel

1.000€

David

1.000€

Isabel

1.000€

Álvaro

1.000€

Rosa

1.000€

Elia

1.000€

Carlos

900€

David

750€

Iñaki

700€

Montserrat

625€

Miguel

600€

Ermen

600€

Carlos

600€

David

600€

Francisco Javier

575€

Adrià

525€

Javier

500€

Agustin

500€

Mercedes

500€

Jordi

500€

Heike

500€

Pere

500€

Cristian

500€

Ignacio

500€

Lidia

500€

-

500€

Francesc

500€

Ruth

500€

Josep

500€

Cesar

500€

David

500€

Maria Angeles

475€

Emilio

475€

Vicent

475€

Mikel

475€

Carles

450€

Quim

400€

Jordi

400€

Raúl

400€

Estel

400€

Jose Ignacio

350€

Guillermo

350€

Joan

325€

Sam

325€

Mario

300€

Angel

300€

Jan

300€

Santi

300€

Joan

300€

Enrique

300€

Luis

300€

Pablo

300€

Kristophe

300€

Esther

300€

Montse

300€

Amadeo

300€

Juan

300€

Enric

275€

Jose Luis

275€

Fernando

275€

David

275€

Joan

275€

Víctor

250€

Jordi

250€

Pol

250€

Jon B.

250€

Raquel

250€

David

250€

Salvador

250€

Ignacio

250€

José María

250€

Nacho

250€

Luis Alberto

250€

Igor

250€

Higini

250€

Pedro

250€

César

250€

Sofia

225€

Goretti

225€

Ernesto

225€

Ilun

200€

Luis

200€

Eñaut

200€

Igor

200€

Víctor

200€

Albert

200€

Oscar

200€

Sergi

200€

David

200€

Albert

200€

Josep Vicent

200€

Antonio

200€

Alicia

200€

Sebastià

200€

Jordi

200€

Alex

200€

Alvaro

200€

Manuel

200€

Maria Rosa

200€

David

200€

Aingeru

200€

Blai

175€

Joaquin

150€

Thaïs

150€

Jordi

150€

Daniel

150€

Jon Ander

150€

Josep

150€

Jordi

150€

Lluís

150€

Xavier

150€

Jaime

150€

Raúl

150€

Marcus

150€

Jan

150€

Carlos

150€

Lorena

125€

Elisabet

125€

Juana Teresa

125€

Raúl

125€

Aleix

125€

Breixo

125€

Juan Luis

125€

Jorge

125€

Javier

125€

Nacho

125€

Pedro

125€

Tatiana

125€

Matthieu

100€

Alejandro

100€

Javier

100€

Joaquin

100€

Albert

100€

Manel

100€

Jose

100€

Oguz

100€

M. Carmen

100€

Joan

100€

Marc

100€

Álvaro

100€

Laurent

100€

Miquel Angel

100€

Maria Jose

100€

Armand J.

100€

Enric

100€

Sergi

100€

Sandra

100€

Xavi

100€

Cristina

100€

Borja

100€

Luis

100€

Iñigo

100€

Andreu

100€

Maximino

100€

Pedro

100€

Àlex

100€

Fritz

100€

Dolors

100€

Llorenç

100€

Cristina

100€

Víctor

100€

Pablo

100€

Marc

100€

Silvestre

100€

Lorena

100€

Héctor

100€

Ferran

100€

Marcel

100€

Joan Marc

75€

Anna

75€

Jesús

75€

Ricardo

75€

Eloy

75€

Xosé

75€

Javier

75€

Joaquim

75€

Laura

75€

Jordi

75€

Carlos

75€

Vicente

75€

Carles

75€

Diana

50€

Juan Antonio

50€

Rafael

50€

Xabier

50€

Annabel

50€

Eva Maria

50€

Jose

50€

Rubén

50€

Rocío

50€

Daniel

50€

Oscar

50€

Fernando

50€

Antonio

50€

Matias

50€

Sergio

50€

Sergio

50€

Antonio

50€

Fidel

50€

Eva

50€

Lucia

50€

Jordi

50€

Oscar

50€

Gisela

50€

Adrian

50€

Marc

50€

Aitor

50€

Ana

50€

Jose Luis

50€

Hugo

50€

Diederike

50€

Elisabet

50€

Carlos

50€

Jacobo

50€

David

50€

Alejandro

50€

Toni

50€

Vanina

50€

Beatriz

50€

Juan

50€

Beatriz

50€

Eugenio

50€

Mariano

50€

Juan Carlos

50€

Noelia

50€

Jennifer

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions