Energia solar - NOVA CORBYN - Parets del Vallès

Energia

Estat: En fase d'inversió

Dies restants: 29 dies

Import : 86.000€

Interès anual: 4,25%

Quotes mensuals: 60

Inversors: 108


45% 45%

Ubicació: Parets del Vallès, ES

Promogut per NOVA CORBYN SA

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2eq per l'ús d'energia solar d'autoconsum

Resum del projecte a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 100 kWp per a NOVA CORBYN, S.A. empresa de Parets del Vallès (Barcelona) dedicada a la injecció de termoplàstics. NOVA CORBYN, S.A. utilitza l'última tecnologia en injecció de plàstics sostenibles, des del concepte al disseny industrial, producció i assemblatge final.

Mitjançant aquesta campanya de finançament participatiu a Ecrowd, NOVA CORBYN SA podrà diversificar les seves fonts de finançament, alhora que renova la seva aposta per la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.


Impacte mediambiental positiu d'aquesta inversió:

S'estima que, amb aquesta instal·lació denergia solar a la seva nau de Parets del Vallès, NOVA CORBYN evitarà l'emissió anual d'unes 45 Tm de CO2eq a l'atmosfera.


Presentació de NOVA CORBYN SA:

Nova Corbyn S.A., fundada el 1988, té com a eix principal la innovació i està aconseguint una evolució i expansió internacional remarcables.

Amb una sòlida estructura, Nova Corbyn s'especialitza en la innovació i el disseny de productes «a mida» en plàstic, i assessora els seus clients en part o la totalitat del procés, tant creatiu com tècnic i de producció i logística a tot el món .

L'avantatge competitiu que ofereix el plàstic injectat es basa en el cost, la personalització, la reciclabilitat, etc. És un producte de futur que posiciona els nostres clients a l'avantguarda del sector.

A Nova Corbyn investiguem i analitzem les necessitats dels nostres clients, i elaborem productes únics per a ells. A partir d'un briefing predefinit, aportem solucions innovadores, tenint en compte factors com ara mercat, identitat, funció, ergonomia i tots aquells elements que facin de l'experiència de producte una cosa veritablement diferent.

Tot això avalat per un rigor tècnic que ens permet analitzar amb les eines més avançades la seva industrialització (prototips i motlles), tenint en compte materials, acabats, costos i optimització logística.

A Nova Corbyn també reduïm la proporció de plàstic fins a un 60% en peces de polímers termoplàstics, aplicant closca d'arròs a la barreja aconseguim disminuir més de la meitat de plàstic utilitzat sense comprometre la integritat física del producte. I substituïm els plàstics tradicionals per bioplàstics, que a més són biodegradables.


Descripció de la instal·lació a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic sobre coberta amb una potència pic de 107,80 KW i una potència nominal de 100 KW.

  

La instal·lació estarà formada per 196 panells fotovoltaics de 550 W, un inversor de 100 KW, estructura coplanar d'alumini i fixacions d'acer inoxidable.


Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't de franc a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estàs registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operatòria d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'entitat sol·licitant del préstec a l'apartat “Promotor” i sobre les persones que la gestionen a l'apartat “Equip gestor”.

- Decideix l'import de la teva inversió i la modalitat amb què fer l'aportació dels fons.

- Informa els teus amics que poden participar també al préstec col·lectiu, i així fer que es completi més ràpid.


Presentació de l'empresa instal·ladora:

Lendel Media Solutions és pionera en proporcionar solucions energètiques alternatives per a comunitats de regants i instal·lacions ramaderes i ha expandit els seus serveis integrals proporcionant energia renovable i productes d'estalvi, gestió, telecontrol i bombament.

Oferim estalviar en el dia a dia en el consum energètic, dimensionant la instal·lació sobre les necessitats reals dels clients per tal de buscar el punt màxim en el retorn de la inversió.

Ens encarreguem de tots els aspectes del desenvolupament del camp solar:

• Dissenyem el projecte segons les característiques del terreny i les necessitats del client.

• Busquem plans financers a mida per a una racionalització dels recursos.

• Realitzem la instal·lació del camp solar i gestionem tots els permisos d'obres.

• Tramitem la legalització de la planta solar.

• Compromesos en la prestació d'un servei de qualitat, busquem l'excel·lència en la competència tècnica i la professionalitat dels nostres equips amb un manteniment seriós i eficaç de les instal·lacions dels nostres clients.

Entrevista a Raul M. MIr, CEO de Lendel Media Solutions


Garanties d'aquest préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de l'entitat sol·licitant: NOVA CORBYN, S.A., així com amb l'aval del seu soci i administrador únic.

A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Jordi

3.000€

Jordi

3.000€

Sergio

3.000€

Albert

2.500€

Joan

2.000€

Iñaki

1.225€

Santi

1.125€

Alberto

1.000€

Ferran

1.000€

Victor

1.000€

Marc

1.000€

Sebastià

1.000€

Lucia

1.000€

David

1.000€

Juan Jose

925€

Sebastià

850€

Josep

800€

Angel

800€

Miguel Ángel

700€

Ermen

575€

Javier

500€

Joan

500€

Alejo

500€

Frederic

500€

Jordi

400€

Francisco

375€

Maria Rosa

300€

Josep Maria

300€

Montserrat

275€

Juan Luis

250€

Javier

250€

Igor

250€

Oriol

250€

Pere

250€

Jose Luis

250€

Maria Antonia

200€

Jorge

200€

Guillem

200€

Enric

200€

Guillermo

200€

Víctor

200€

Javier

200€

Susana

150€

Joaquim

150€

Sebastià

150€

Jordi

150€

Quim

150€

Jaume

150€

Juana Teresa

150€

Ricardo

125€

Sam

125€

Daniel

125€

Arthur

125€

Eulogio

125€

Sofia

100€

M. Carmen

100€

Antonio

100€

Marcos

100€

Jorge

100€

Javier

100€

Pau

100€

Ximo

100€

Manel

100€

Xosé

100€

Alejandro

100€

Josep

100€

Noelia

100€

Eloy

100€

Ana

100€

Alejandro

75€

Matthieu

75€

Jordi

75€

Gemma

75€

Nacho

75€

Sofia

75€

Borja

50€

Girolamo

50€

Rafael

50€

Vicenç

50€

Carlos

50€

Jordi

50€

Marc

50€

Marcus

50€

Anna

50€

Albert

50€

Juan Antonio

50€

Ferran

50€

Raúl

50€

Eñaut

50€

David

50€

Ignasi

50€

Vicente

50€

Joaquin

50€

Albert

50€

Silvia

50€

Álvaro

50€

Josep

50€

Antonio

50€

Ilun

50€

Jesús

50€

Arnau

50€

Francisco

50€

José Luis

50€

Jordi

50€

Fernando

50€

Juan

50€

Dolors

50€

David

50€

Vols ser com ells?

Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.

Encara no hi ha actualitzacions