Internet para zonas rurales de Cantabria - NETCAN-1 - Zona Laredo

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 59.800€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 118


100% 100%

Impacte positiu generat

Garantir l'accés a internet per a les zones rurals de l'entorn de Laredo (Cantàbria)

Resum del projecte:

Millora dels serveis de connectivitat a internet en l'entorn rural de Laredo, en la Comunitat Autònoma de Cantàbria, dotant al territori d'una infraestructura per a facilitar a empreses, professionals i usuaris en general, l'accés a telecomunicacions de alta velocitat.


Detalls del projecte:

Finançament col·lectiu de la primera fase d'expansió de la capacitat de serveis a Cantàbria, concretament a la zona de Laredo i voltants, per al que s'ha d'ampliar tant la Xarxa Principal com la Secundària, alhora que reforçar la Xarxa troncal, per augmentar la capacitat de transport.

Amb aquest projecte, NetCAN es va a dotar de la infraestructura necessària, per oferir un servei de qualitat en gran part del territori de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, el que li permetrà ampliar la capacitat existent, entenent aquesta "capacitat" com, la tinença de mitjans propis, que garanteixin oferir, més i millors serveis al client.

L'objectiu global és ampliar la zona d'actuació fins a cobrir un 60% del territori de la Comunitat de Cantàbria, el que suposarà un 90% de la Població, comptant per això amb una xarxa de transport de 1,5GB.


Impacte positiu:

Millora dels serveis de connectivitat a la Comunitat Autònoma de Cantàbria, dotant al territori d'una infraestructura que faciliti a empreses, professionals i usuaris en general, l'accés a Internet d'alta velocitat, pal·liant de Així, que s'obri la bretxa digital existent actualment.

Aquesta proposta de negoci, a més d'implicar inversió i ocupació per a la regió, també comportarà una sèrie d'efectes dinamitzadors molt importants en donar un accés de qualitat a Internet a totes les empreses i ciutadans que resideixin en zones allunyades dels grans nuclis de població, a emprenedors que decideixen arrencar els seus projectes des de casa, que en cas contrari es veurien abocats a migrar a altres entorns millor dotats, o petits negocis rurals. És indubtable que avui en dia Internet no només és una porta al coneixement i l'entreteniment de moltes persones, sinó també, un accés indispensable a les oportunitats de negoci per a molts empresaris.


Tecnologia:

Per a la distribució del servei NetCAN utilitzarà radioenllaços, punt a punt, i punt multipunt, que permeten oferir Internet d'alta velocitat a les zones en què altres operadors, utilitzant les línies per terra (fibra òptica, ADSL), no presten el servei o és deficient.

El sistema presenta avantatges competitius, enfront d'altres diferents que operen a Cantàbria, donant un servei amb menors prestacions i qualitat. No funciona amb repetidors de senyal WiFi, ni per satèl·lit, no hi ha límit de descàrrega, és estable, i garanteix els cabals de dades contractades, adaptant-se a les necessitats del client.

A través del servei d'internet de qualitat que s'ofereix, es poden disposar de diferents serveis relacionats: telefonia IP, WIFI estructurat, VPN, seguretat, equipament informàtic, aplicacions, posicionament en xarxes, serveis al núvol, i totes les solucions a l'abast quan es disposa d'una bona connectivitat a Internet.


Garanties addicionals:

Préstec col·lectiu amb garantia personal i li·limitada de la societat sol·licitant, que compta també amb l'afiançament solidari dels 3 administradors de l'empresa.


videos del projecte

Presentació de NetCAN

Programa "Empresas del futuro" de PopularTV Cantabria, dedicat a NetCAN, de data 25-05-2017
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Alejandro

1.000€

Stivens

1.000€

Daniel

1.000€

-

1.000€

Ferran

1.000€

Esther

1.000€

Jose Luis

1.000€

Jose Luis

1.000€

Carlos Javier

1.000€

Heike

1.000€

Ferran

1.000€

Raquel

1.000€

María Isabel

1.000€

Detlef

1.000€

José Maria

1.000€

Sergio Manuel

1.000€

Alejandro

1.000€

Laurent

1.000€

Félix

1.000€

Jorge Luis

1.000€

Laura

1.000€

Angel

1.000€

Rosa

1.000€

Marcel

1.000€

Luz

1.000€

Ignacio

1.000€

Javier

1.000€

David

1.000€

Carles

1.000€

Montserrat

1.000€

Carmen

1.000€

Luis Miguel

1.000€

Ricard

1.000€

Joan

1.000€

Francesc

1.000€

José Juan

1.000€

David

1.000€

Guillem

1.000€

Roberto

1.000€

Jordi

800€

Jordi

800€

Jordi

775€

Jordi

775€

Gerard

550€

Eduardo

500€

Fernando

500€

Lorenzo

500€

Enrique

500€

Javier

500€

Jordi

500€

Jordi

500€

Teresa

500€

Enric

500€

Alfons

500€

Ricardo

500€

Fernando

500€

Ivan

500€

Mario

500€

Catalina

500€

Juana Maria

450€

Cyril

400€

Maria Teresa

350€

José Maria

325€

Josep Maria

300€

Javier

300€

Cristina

300€

Fernando

300€

Jose Antonio

275€

Sabine

250€

Antonio

250€

Guillermo

250€

Iván

250€

Eñaut

250€

Manel

250€

Enrique

250€

Peter M.

250€

Manuel

250€

Ignacio

200€

Urtzi

200€

Josep

200€

Sergio

200€

Víctor

200€

Carles

200€

Igor

200€

Eugenio

200€

Sergio

150€

Nacho

150€

Manuel

150€

Joan

125€

Jordi

100€

Esteban

100€

Raúl

100€

Jesús Maria

100€

Sergi

100€

Alvaro

100€

Albert

100€

Marcos

100€

Rosa

100€

Marc

100€

Carlos

100€

Lorena

100€

Armand J.

100€

Jesús Manuel

100€

Aitor

75€

Míriam

50€

Carlos

50€

David

50€

Javier

50€

Fernando

50€

Ferran

50€

Alejandro

50€

Roman

50€

Nil

50€

Sergi

50€

Leopoldo

50€

Matias

50€

Joaquin

50€

Marc

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions