Internet para zonas rurales de Cantabria - NETCAN-3 - Campoo de Enmedio

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 62.700€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 165


100% 100%

Impacte positiu generat

Garantir l'accés a internet per a les zones rurals de l'entorn de Campoo de Enmedio i Valdeprado (Cantàbria)

Resum del projecte:

Millora dels serveis de connectivitat a internet a l'entorn rural de Campoo de Enmedio i Valdeprado, a la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per dotar aquesl territori d'una infraestructura per facilitar a empreses, professionals i usuaris en general, l'accés a telecomunicacions de alta velocitat.Aquesta empresa ha sol·licitat anteriorment el finançament d'altres projectes a Ecrowd!. Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has invertit en algun dels anteriors d'aquesta empresa, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la teva cartera d'inversions.Detalls del projecte:

Finançament col·lectiu de la tercera fase d'expansió de la capacitat de serveis a Cantàbria, concretament a la zona de Campoo de Enmedio y Valdeprado i voltants, per al que s'ha d'ampliar tant la Xarxa Principal com la Secundària, alhora que reforçar la Xarxa troncal, per augmentar la capacitat de transport.

Amb aquest projecte, NetCAN es va a dotar de la infraestructura necessària, per oferir un servei de qualitat en gran part del territori de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, el que li permetrà ampliar la capacitat existent, entenent aquesta "capacitat" com, la tinença de mitjans propis, que garanteixin oferir, més i millors serveis al client.

L'objectiu global és ampliar la zona d'actuació fins a cobrir un 60% del territori de la Comunitat de Cantàbria, el que suposarà un 90% de la Població, comptant per això amb una xarxa de transport de 1,5GB.

Amb aquesta inversió, es garantirà el servei a les localitats de:

- Campoo de Emmedio: Morancas, Castañeda, Requejo, Matamorosa, Retortillo, Celada, Cervatos i Fombellida.
- Valdeprado: Arroyal, Barruelo, San Andrés, Hormiguera, Sotillo, San Vitores, Valdeprado, Reocín de los Molinos, Arcera, Aldea de Ebro, Mediadoro, Bustidoño, Malataja i Laguillos.
- Zones pròximes: Reinosa, San Miguel de Agüayo, Lanchares, la Costana, La Población, Las Rozas de Valdearroyo i Arija.


Impacte positiu:

Millora dels serveis de connectivitat a la Comunitat Autònoma de Cantàbria, dotant al territori d'una infraestructura que faciliti a empreses, professionals i usuaris en general, l'accés a Internet d'alta velocitat, pal·liant de Així, que s'obri la bretxa digital existent actualment.

Aquesta proposta de negoci, a més d'implicar inversió i ocupació per a la regió, també comportarà una sèrie d'efectes dinamitzadors molt importants en donar un accés de qualitat a Internet a totes les empreses i ciutadans que resideixin en zones allunyades dels grans nuclis de població, a emprenedors que decideixen arrencar els seus projectes des de casa, que en cas contrari es veurien abocats a migrar a altres entorns millor dotats, o petits negocis rurals. És indubtable que avui en dia Internet no només és una porta al coneixement i l'entreteniment de moltes persones, sinó també, un accés indispensable a les oportunitats de negoci per a molts empresaris.


Tecnologia:

Per a la distribució del servei NetCAN utilitzarà radioenllaços, punt a punt, i punt multipunt, que permeten oferir Internet d'alta velocitat a les zones en què altres operadors, utilitzant les línies per terra (fibra òptica, ADSL), no presten el servei o és deficient.

El sistema presenta avantatges competitius, enfront d'altres diferents que operen a Cantàbria, donant un servei amb menors prestacions i qualitat. No funciona amb repetidors de senyal WiFi, ni per satèl·lit, no hi ha límit de descàrrega, és estable, i garanteix els cabals de dades contractades, adaptant-se a les necessitats del client.

A través del servei d'internet de qualitat que s'ofereix, es poden disposar de diferents serveis relacionats: telefonia IP, WIFI estructurat, VPN, seguretat, equipament informàtic, aplicacions, posicionament en xarxes, serveis al núvol, i totes les solucions a l'abast quan es disposa d'una bona connectivitat a Internet.


Garanties:

Préstec col·lectiu amb garantia personal i li·limitada de la societat sol·licitant, que compta també amb l'afiançament solidari dels 3 administradors de l'empresa.


videos del projecte

Presentació de NetCAN

Programa "Empresas del futuro" de PopularTV Cantabria, dedicat a NetCAN, de data 25-05-2017
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Alejandro

11.000€

Mabel

2.900€

Alberto

2.625€

Raquel

2.000€

Bernabé

2.000€

Mercedes

2.000€

Ferran

1.950€

Jordi

1.200€

Juan

1.000€

Vicent

1.000€

Jesús

1.000€

David

1.000€

Antonio

1.000€

Nuria

1.000€

Jose

1.000€

Francesc

1.000€

Jaume

1.000€

Agustin

1.000€

Juan Carlos

1.000€

Jon B.

1.000€

Laura

1.000€

Jacinto

1.000€

Miguel

950€

Javier

800€

José Antonio

700€

Francisco

575€

Luis Miguel

500€

Guillem

500€

Raúl

500€

Pilar

500€

Jose

500€

Maria Angeles

500€

Rosa

400€

Alberto

400€

Álvaro

400€

Ricardo

375€

Daniel

350€

Manel

350€

Juan Luis

300€

José Maria

300€

Sam

300€

Félix

300€

Blai

300€

Pedro

300€

Josep

300€

Javier

300€

Joan

300€

Carlos

300€

Daniel

275€

Josep Maria

275€

Marcus

275€

Jaime

250€

Jordi

250€

Enrique

250€

Joan

250€

Eulogio

250€

Joan

200€

Albert

200€

Carlos

200€

Jordi

200€

Miquel

200€

Alberto

200€

César

200€

Jose Luis

200€

Julio

200€

Lluís

200€

Antonio

150€

Oriol

150€

Rafael

150€

Gorka

150€

Juan

150€

Gerard

150€

Pilar

150€

Carmen

150€

Dani

125€

Juana Maria

125€

Judit

125€

Lluís

125€

Lorenzo

100€

Matthieu

100€

Miguel

100€

Jordi

100€

Danel

100€

Guillermo

100€

Ismael

100€

Armand J.

100€

Jose Alberto

100€

Diederike

100€

Ricardo

100€

Pau

100€

Joan Anton

100€

Jorge

100€

Joan Marc

100€

Eñaut

100€

Alejandro

100€

Jose Luis

100€

Sergio

100€

Lorena

100€

Juan Antonio

100€

Jose Ramón

100€

Raúl

100€

Jordi

100€

Ignacio

100€

Victor

100€

Ivan

100€

Ricardo

100€

Jordi

75€

Javier

75€

Jose Carlos

75€

Fernando

75€

Olivier

75€

Luis

75€

Juan Manuel

75€

Leo

75€

Sergi

50€

Jesús Maria

50€

Marc

50€

Francisco

50€

Alvaro

50€

Oriol

50€

Matias

50€

Carlos

50€

Santiago

50€

Antonio

50€

Alina

50€

Esteban

50€

Joaquin

50€

Jesus

50€

David

50€

Jordi

50€

Vicente

50€

Sergi

50€

Ángel Daniel

50€

Borja

50€

Raul

50€

Dolores

50€

Eloy

50€

Javi

50€

Miguel Angel

50€

M. Carmen

50€

Enric

50€

Enric

50€

Jose

50€

Noelia

50€

Anne Marie

50€

Juan Carlos

50€

Jesús

50€

Edgar

50€

Leopoldo

50€

Alfonso

50€

Alejandro

50€

Oscar

50€

Sergio

50€

Adrián

50€

Carlos

50€

Jorge Alfredo

50€

Alejandro

50€

Cristian

50€

Víctor Gelasio

50€

Alfonso

50€

Jorge

50€

Jordi

50€

Llorenç

50€

Guillem

50€

Mercedes

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions