Internet para zonas rurales de Cantabria - NETCAN-2 - San Vicente de la Barquera

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 58.675€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 132


100% 100%

Ubicació: San Vicente de la Barquera, Spain

Promogut per NETCAN TECHNOLOGIES, S.L.

Impacte positiu generat

Garantir l'accés a internet per a les zones rurals de l'entorn de Laredo (Cantàbria)

Resum del projecte:

Millora dels serveis de connectivitat a internet a l'entorn rural de San Vicente - Unquera, a la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per dotar aquesl territori d'una infraestructura per facilitar a empreses, professionals i usuaris en general, l'accés a telecomunicacions de alta velocitat.


Detalls del projecte:

Finançament col·lectiu de la primera fase d'expansió de la capacitat de serveis a Cantàbria, concretament a la zona de San Vicente - Unquera i voltants, per al que s'ha d'ampliar tant la Xarxa Principal com la Secundària, alhora que reforçar la Xarxa troncal, per augmentar la capacitat de transport.

Amb aquest projecte, NetCAN es va a dotar de la infraestructura necessària, per oferir un servei de qualitat en gran part del territori de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, el que li permetrà ampliar la capacitat existent, entenent aquesta "capacitat" com, la tinença de mitjans propis, que garanteixin oferir, més i millors serveis al client.

L'objectiu global és ampliar la zona d'actuació fins a cobrir un 60% del territori de la Comunitat de Cantàbria, el que suposarà un 90% de la Població, comptant per això amb una xarxa de transport de 1,5GB.


Impacte positiu:

Millora dels serveis de connectivitat a la Comunitat Autònoma de Cantàbria, dotant al territori d'una infraestructura que faciliti a empreses, professionals i usuaris en general, l'accés a Internet d'alta velocitat, pal·liant de Així, que s'obri la bretxa digital existent actualment.

Aquesta proposta de negoci, a més d'implicar inversió i ocupació per a la regió, també comportarà una sèrie d'efectes dinamitzadors molt importants en donar un accés de qualitat a Internet a totes les empreses i ciutadans que resideixin en zones allunyades dels grans nuclis de població, a emprenedors que decideixen arrencar els seus projectes des de casa, que en cas contrari es veurien abocats a migrar a altres entorns millor dotats, o petits negocis rurals. És indubtable que avui en dia Internet no només és una porta al coneixement i l'entreteniment de moltes persones, sinó també, un accés indispensable a les oportunitats de negoci per a molts empresaris.


Tecnologia:

Per a la distribució del servei NetCAN utilitzarà radioenllaços, punt a punt, i punt multipunt, que permeten oferir Internet d'alta velocitat a les zones en què altres operadors, utilitzant les línies per terra (fibra òptica, ADSL), no presten el servei o és deficient.

El sistema presenta avantatges competitius, enfront d'altres diferents que operen a Cantàbria, donant un servei amb menors prestacions i qualitat. No funciona amb repetidors de senyal WiFi, ni per satèl·lit, no hi ha límit de descàrrega, és estable, i garanteix els cabals de dades contractades, adaptant-se a les necessitats del client.

A través del servei d'internet de qualitat que s'ofereix, es poden disposar de diferents serveis relacionats: telefonia IP, WIFI estructurat, VPN, seguretat, equipament informàtic, aplicacions, posicionament en xarxes, serveis al núvol, i totes les solucions a l'abast quan es disposa d'una bona connectivitat a Internet.


Garanties addicionals:

Préstec col·lectiu amb garantia personal i li·limitada de la societat sol·licitant, que compta també amb l'afiançament solidari dels 3 administradors de l'empresa.


videos del projecte

Presentació de NetCAN

Programa "Empresas del futuro" de PopularTV Cantabria, dedicat a NetCAN, de data 25-05-2017
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Ferran

3.600€

Alejandro

3.000€

Nuria

2.500€

Albert

2.500€

Oscar

2.500€

Raquel

2.200€

Miguel

2.000€

Esther

2.000€

Ana

2.000€

Josua

1.500€

Jennifer

1.500€

Roger

1.500€

Natividad

1.500€

Alejandro

1.025€

Marcel

1.000€

Jose Luis

1.000€

Bernabé

1.000€

Josep

1.000€

Elia

1.000€

Montserrat

1.000€

Maite

1.000€

Sandra

1.000€

Gabriel

950€

Albert

950€

Antonio

750€

Jaime

725€

Elena

700€

Carlos

525€

Francisco José

500€

Juan Luis

500€

Marcel

500€

Joaquim

500€

Maria José

500€

Javier

500€

Carlos

500€

Santiago

500€

Fernando

500€

Carlos

400€

Iván

400€

Alvaro

400€

Marc

350€

Antonio

300€

-

300€

Silvia

300€

Raul

275€

Eduardo

250€

Isaac

250€

Josep

250€

Manuel

250€

Félix

250€

Alberto

250€

Ferran

250€

Pau

250€

Aida

250€

Josep Miquel

250€

Nicolas

225€

Guillermo

200€

Enrique

200€

Jordi

200€

Víctor

200€

Miquel

200€

Josep

200€

Roberto

200€

Antonio

175€

Alfredo

175€

Josep

150€

Dolores

150€

Peter M.

150€

Lorena

150€

Jesús Manuel

100€

Leo

100€

Urtzi

100€

Carlos

100€

Jordi

100€

Rafael

100€

Joan Anton

100€

Manel

100€

Armand J.

100€

Maria Antonia

100€

Alejandro

100€

Agustin

100€

Mahewa

100€

Esteban

100€

Jorge

100€

Carlos

100€

Jordi

100€

Marta

100€

Marc

100€

Laro

100€

Vicente

100€

Borja

100€

Fabio

100€

Xabier

100€

Ignacio

75€

M.Angeles

75€

Jesus

75€

Aitor

75€

Matthieu

50€

Enric

50€

David

50€

Lorenzo

50€

Oriol

50€

Marc

50€

Stephen

50€

Jesús Maria

50€

Cristina

50€

Alejandro

50€

Isabel

50€

Jordi

50€

Alina

50€

Gonzalo

50€

Joaquin

50€

Andres

50€

Emöke

50€

Anna

50€

Edgar

50€

Francisco

50€

Jose María

50€

Marc

50€

David

50€

Carlos

50€

Raúl

50€

Jose Alberto

50€

Guillem

50€

Ladislao

50€

Eloy

50€

Juana Maria

50€

Jordi

50€

Jorge

50€

Maria del Pino

50€

Noelia

50€

Miguel Angel

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions