Más energía solar para el ecohotel "Mar de Fulles" - Castellón

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 94.250€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 108

Inversors: 156


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2 i respecte al medi ambient. Ampliació d'instal·lacions sostenibles i impuls econòmic de la zona.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de l'ampliació de la instal·lació aïllada d'energia solar, i d'altres millores en sotenibilitat, de l'ecohotel Mar de Fulles de Castelló.

Reducció addicional de les seves emissions de CO2 en 5 tm/any.Descripció del projecte:

El març de 2016 us vàrem presentar l'ecohotel Mar de Fullesun nou concepte d'ecoturisme, que s'autodefineix com a Ecogestió Sostenible en Xarxa, que consisteix en un complex turístic de construcció bioclimàtica situat al costat del Parc Natural de la Serra de Espadà (La Plana Baixa, Castelló) i d'una Z.E.P.A de la Xarxa Natura 2000. Es tractava d'un projecte innovador i pioner a Espanya que aplegava els conceptes d'ecologia, sostenibilitat i eficiència energètica al més alt nivell. La construcció respecta absolutament les parcel·les forestals i segueix els criteris més estrictes d'integració paisatgística.

L'única font d'energia elèctrica de Mar de Fulles és l'obtinguda mitjançant una instal·lació aillada de panells solars fotovoltaics amb bateries de suport. 

La recaptació va ser tot un èxit, i ara, poc més d'un any després, per poder seguir oferint la màxima qualitat en les seves instal·lacions alhora que continuar apostant per tecnologies netes, des de Mar de Fulles, han decidit ampliar les seves instal·lacions amb els següents elements:

- Ampliació de la instal·lació fotovoltaica amb 10 kW addicionals de generació aïllada amb acumulació.

- Substitució del sistema de climatització convencional per un equip VRV d'aerotèrmia per a la climatització, alimentat amb energia renovable procedent de la instal·lació fotovoltaica aïllada.

- Construcció d'una caseta per a bicicletes amb fustes naturals.

- Depuració ecològica: Instal·lació d'un filtre verd doble per a l'última fase de la depuració d'aigües residuals del complex.

El projecte serà executat per HELIOTEC - energies renovables.

La instal·lació fotovoltaica s'amplia amb:

- 34 mòduls fotovoltaics Atersa A305P de 305 Wp.

- 2 reguladors de càrrega Studer Variostring VS-120, amb seguidor de punt de màxima potència (MPPT), i una capacitat de càrrega màxima de 120 A / 48V.

Els reguladors de càrrega seran els encarregats de realitzar la càrrega directa dels bancs de bateries mitjançant l'energia provinent dels mòduls fotovoltaics.

Una nova línia de bateries connectada en paral·lel a les existents, i formada per 24 unitats en sèrie model Rolls Sèrie 5000 2YS31P. 2V - 3.426 Ah / C100.

El sistema de climatització s'ampliarà amb 3 unitats exteriors de Bomba Calor INVERTER de diferents potències per cobrir completament les necessitats del complex.

El sistema de depuració mitjançant filtre verd consisteix bàsicament en l'aplicació d'un cabal controlat d'aigua residual sobre la superfície del terreny, on prèviament s'haurà instal·lat una massa forestal o un cultiu. Amb això s'aconsegueix, a més de la depuració de l'efluent, el creixement d'espècies vegetals, generalment arbòries per a fusta, i la recàrrega artificial de l'aqüífer.

La depuració es realitza mitjançant l'acció conjunta del sòl, els microorganismes i les plantes per mitjà d'una triple acció: física (filtració), química (intercanvi iònic, precipitació, fenòmens d'òxid-reducció) i biològica (degradació de la matèria orgànica) i té lloc en els horitzons superiors del terreny, on es troba una capa biològica activa.

Els filtres verds consisteixen generalment en el cultiu de masses forestals que, a més d'afavorir la depuració de les aigües residuals, aconsegueixen de forma indirecta la protecció dels boscos i la millora de la qualitat de l'atmosfera.

En el cas de Mar de Fulles, el sistema de filtre verd es compon d'un sistema compost per una primera bassa de 200 m2 i dues segones de 100 m2 cadascuna d'elles, amb la implantació de plantes macrofitas i prefiltrantes.Recompensa addicional per als inversors d'ECrowd! que ofereix Mar de Fulles:

Mar de Fulles ofereix un descompte als inversors d'ECrowd! perquè tinguin millors condicions en la seva primera estada en el complex ecoturístic al què han ajudat a finançar.

Aquesta oferta consisteix en un 10% de descompte, sobre la tarifa en vigor, en el preu de l'allotjament (sense incloure menjars) a l'hotel o a l'alberg. Es poden acollir al descompte els inversors que hagin prestat un mínim de 1.000 € al projecte, i abans del 31/12/2019.


 

Aparicions a la premsa d'aquest projecte:


http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2017/02/01/58922fc8e5fdeab43f8b4576.html

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/la-instalacion-solar-de-un-eco-hotel-20170201 

Evolució fotogràfica de la primera fase de la instal·lació de plaques fotovoltaiques:

19/02/2016

24/02/2016

05/04/2016

21/04/2016

09/06/2016

24/07/2016


 

El complex Mar de Fulles, que va obrir les seves portes el juliol de 2016, disposa de les següents instal·lacions:

 • Hotel de 10 habitacions de 30m2 amb 20m2 addicionals de terrassa.
 • Alberg de 5 habitacions de 8 places amb terrassa.
 • Piscina panoràmica.
 • Jardí privat de 2.000 m2 enfront de les terrasses.
 • 35 espais condicionats al bosc.
 • Aparcament.
 • Sales multifuncionals.
 • Recepció amb assessorament turístic.
 • Menjador interior amb capacitat de fins a 150 persones.
 • Cuina panoràmica al restaurant
 • Menjador exterior amb capacitat per a més de 150 persones.
 • Horta ecològica per autoabastiment.
 • Oficina turística pròpia.


Descripció de la tecnologia utilitzada a la primera fase de  la instal·lació aïllada d'autoconsum fotovoltaic amb bateries:

Panells fotovoltaics: Els panells o mòduls fotovoltaics estan formats per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat a partir de la llum (radiació electromagnètica) que incideix sobre ells mitjançant l'efecte fotoelèctric.
En aquest projecte s'ha escollit el model ATERSA A305P. 

Inversors: L'inversor permet transformar el corrent continu procedent dels panells fotovoltaics en corrent altern per a ser utilitzat a la instal·lació.
En aquest projecte s'han utilitzat 3 models de diferent capacitat per tal d'optimitzar la instal·lació.

3 inversors Outbacck VFXR 3.000 VA

1 inversor Outback Radian Sèries GS7048E 7.000 VA

1 inversor trifàsic Ingeteam Ingecon Sun 30 de 30 KW

Bateries: Permeten aprofitar la potència dels mòduls fotovoltaics per acumular-la i poder subministrar electricitat quan calgui. Són sistemes electroquímics basats en reaccions químiques reversibles que tenen lloc al seu interior. A les instal·lacions autònomes és necessari emmagatzemar l'energia captada durant les hores de captació solar per tal de poder cobrir el subministrament durant les hores en què no hi hagi radiació solar o aquesta sigui insuficient.
Les bateries o acumuladors tenen una funció molt important i fonamental en la durada d'una instal·lació solar fotovoltaica.

En aquesta instal·lació s'han utilitzat dos tipus diferents:

12 bateries sèrie 5.000 4KS27P ROLLS (2062 AH / C100)

70 bateries Rolls Sèrie 5000 2YS31P (2 X 3426 AH / C100)

 


 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Juanma

13.675€

Miguel Angel

5.000€

Ferran

3.950€

Rafael

3.000€

Miguel

3.000€

José María

3.000€

Josep Antoni

2.500€

Myriam

2.500€

Rosa

2.500€

Raquel

2.100€

Salvador

2.000€

Dionisio

2.000€

Joan

2.000€

Raül

1.800€

José Maria

1.800€

Santiago

1.300€

Bernabé

1.275€

Jorge

1.200€

Alejandro

1.000€

Sergio

1.000€

Kristophe

1.000€

Juan Carlos

1.000€

Juan Jose

1.000€

Rosana

1.000€

Laura

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Iñigo

1.000€

Andrés

1.000€

Maurici

1.000€

Ruben

1.000€

Fran

1.000€

Sara

1.000€

Maria José

925€

Francisco Javier

750€

Rosa

600€

Antonio

525€

Javier

500€

Iñigo

500€

Pedro

500€

Enrique

500€

Santiago

500€

Jorge

500€

Emilio Jose

500€

Carlos

500€

Marcel

500€

Pilar

500€

Jaume

500€

Arnau

500€

María Isabel

500€

Joaquim

500€

Jose Ignacio

500€

Angel

500€

Gorka

500€

Iván

450€

Juan Luis

400€

Ignacio

400€

Arnau

400€

José Antonio

400€

Gerard

400€

Carlos

400€

Jordi

350€

Josep

300€

Jordi

300€

Pilar

300€

Guillermo

275€

Sergi

250€

Rosa

250€

Ferran

250€

David

250€

Lorena

250€

Toni

250€

Gerhard

250€

Maru

250€

Josep

250€

David

250€

Antonio

200€

Reinaldo

200€

Peter M.

200€

Stephan

200€

-

200€

M. Carmen

200€

Dídac

200€

Julio

200€

Miguel

200€

Joan

175€

Marc

150€

David

150€

Alejandro

150€

Jorge

150€

-

150€

Alejandro

150€

Joaquim

125€

Marc

125€

Matthieu

100€

Vicente

100€

Joaquin

100€

Leo

100€

Eloy

100€

Fabio

100€

Dolores

100€

Alfonso

100€

Alvaro

100€

Jorge Alfredo

100€

Jose Luis

100€

Carlos

100€

Ferran

100€

Alfonso

100€

Jordi

100€

David

100€

Alex

100€

Alfonso

100€

Diederike

100€

Antonio

100€

Javier

100€

Jordi

75€

Agustin

75€

Oriol

75€

Guillem

75€

Izarbe

75€

Alejandro

75€

Carlos

50€

Ignacio

50€

Lorenzo

50€

David

50€

Fernando

50€

Oriol

50€

Pilar

50€

Jordi

50€

Eva

50€

Víctor Gelasio

50€

Pedro

50€

Antonio

50€

Juan Carlos

50€

Armand J.

50€

Maria del Pino

50€

Olivier

50€

Alvaro

50€

Jesús Maria

50€

Aitor

50€

Noelia

50€

David

50€

Francisco José

50€

Antonio

50€

Manuel

50€

Juan Antonio

50€

Enric

50€

Carmen

50€

Alberto

50€

Marcos

50€

Jordi

50€

Borja

50€

Victor

50€

Eñaut

50€

Raúl

50€

Rafael

50€

Jose Alberto

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions