Instalación fotovoltaica de autoconsumo para complejo ecoturístico - MAR DE FULLES - Castellón

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 174.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 155

Inversors: 128


100% 100%

Impacte positiu generat

Autoabastiment total amb energia elèctrica fotovoltaica, sense connexió a la xarxa.

Mar de Fulles és un nou concepte d'ecoturisme, que s'autodefineix com a Ecogestió Sostenible en Xarxa, que consisteix en la construcció bioclimàtica d'un complex turístic situat al costat del Parc Natural de la Serra de Espadà (La Plana Baixa, Castelló) i d'una Z.E.P.A de la Xarxa Natura 2000. Es tracta d'un projecte innovador i pioner a Espanya que engloba els conceptes d'ecologia, sostenibilitat i eficiència energètica al més alt nivell. La construcció respecta absolutament les parcel·les forestals seguint els criteris més estrictes d'integració paisatgística.

L'única font d'energia elèctrica de Mar de Fulles serà l'obtinguda mitjançant panells solars fotovoltaics amb bateries de suport. L'objecte del present projecte és, precisament, el finançament de la instal·lació de captació d'energia solar i de les bateries de suport que permetran el seu autoabastiment total d'energia elèctrica.

En ser una instal·lació solar d'autoconsum completament aïllada, no es veu afectada de cap forma pel "impost al sol".

Característiques tècniques del projecte:

- Tipologia: fotovoltaica aïllada.
- Fixació: integrada en coberta.
- Potència de generació: 41.480 W (136 mòduls)
- Potència sortida: 46.000 W (5 inversors)
- Acumulació: 12.340 AH / C100 - 48 V (592 KWh) amb 82 bateries
- Instal·lador: HELIOTEC 2006 SL

Pressupost total de la instal·lació fins a la seva posada en funcionament: 280.000 €. El préstec d'ECrowd! pren com a garantia la totalitat de la instal·lació de generació, acumulació i subministrament elèctric.

La instal·lació ha estat validada i compta amb una subvenció del IVACE de la Generalitat Valenciana. 

Amb aquesta inversió s'evita l'alternativa d'haver de gastar uns 150.000 € en escometre la connexió de Mar de Fulles fins a la xarxa elèctrica convencional, i també s'evitarà de forma definitiva el pagament pel consum elèctric del complex ecoturístic. S'estima que en 7 anys s'haurà recuperat la inversió.

Pel que fa a la construcció i les obres del complex ecoturístic, han estat finançades per dos préstecs hipotecaris de Fiare Banca Ética i de la Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó, Coop. de Crèdit Valenciana.

Recompensa addicional per als inversors d'ECrowd!, oferta per Mar de Fulles:

Mar de Fulles ofereix un descompte als inversors de Ecrowd! perquè tinguin millors condicions en la seva primera estada en el complex ecoturístic a què han ajudat a finançar.

Aquesta oferta consisteix en un 10% de descompte, sobre la tarifa en vigor, en el preu de l'allotjament (sense incloure menjars) a l'hotel o a l'alberg. Es poden acollir al descompte els inversors que hagin prestat un mínim de 1.000 € al projecte, i abans del 31/12/2017.

 

Vol venir a veure com avança el projecte "Mar d'Fulles"?

El proper diumenge 17 d'abril de 2016, de 12 a 14 hores, tindrà lloc una visita guiada gratuïta a les instal·lacions d'energia solar de Mar de Fulles a Alfondeguilla (Castelló). No hi ha res com veure-ho personalment i comentar-ho amb els gestors del projecte.

 

Aparicions a la premsa d'aquest projecte:

 

Evolució fotogràfica de l'estat de construcció de la coberta que acollirà la instal·lació de plaques fotovoltaiques:

19/02/2016

24/02/2016

05/04/2016

21/04/2016

09/06/2016

24/07/2016

 

El complex Mar de Fulles, que té la seva obertura prevista per a juny de 2016, disposarà de les següents instal·lacions:

 • Hotel de 10 habitacions de 30m2 amb 20m2 addicionals de terrassa.
 • Alberg de 5 habitacions de 8 places amb terrassa.
 • Piscina panoràmica.
 • Jardí privat de 2.000 m2 enfront de les terrasses.
 • 35 espais condicionats al bosc.
 • Aparcament.
 • Sales multifuncionals.
 • Recepció amb assessorament turístic.
 • Menjador interior amb capacitat de fins a 150 persones.
 • Cuina panoràmica al restaurant
 • Menjador exterior amb capacitat per a més de 150 persones.
 • Horta ecològica per autoabastiment.
 • Oficina turística pròpia.


Descripció de la tecnologia utilitzada en la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic que es financia amb aquesta operació:

Panells fotovoltaics: Els panells o mòduls fotovoltaics estan formats per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat a partir de la llum (radiació electromagnètica) que incideix sobre ells mitjançant l'efecte fotoelèctric.
En aquest projecte s'ha escollit el model ATERSA A305P. 

Inversors: L'inversor permet transformar el corrent continu procedent dels panells fotovoltaics en corrent altern per a ser utilitzat a la instal·lació.
En aquest projecte s'han utilitzat 3 models de diferent capacitat per tal d'optimitzar la instal·lació.

3 inversors Outbacck VFXR 3.000 VA

1 inversor Outback Radian Sèries GS7048E 7.000 VA

1 inversor trifàsic Ingeteam Ingecon Sun 30 de 30 KW

Bateries: Permeten aprofitar la potència dels mòduls fotovoltaics per acumular-la i poder subministrar electricitat quan calgui. Són sistemes electroquímics basats en reaccions químiques reversibles que tenen lloc al seu interior. A les instal·lacions autònomes és necessari emmagatzemar l'energia captada durant les hores de captació solar per tal de poder cobrir el subministrament durant les hores en què no hi hagi radiació solar o aquesta sigui insuficient.
Les bateries o acumuladors tenen una funció molt important i fonamental en la durada d'una instal·lació solar fotovoltaica.

En aquesta instal·lació s'han utilitzat dos tipus diferents:

12 bateries sèrie 5.000 4KS27P ROLLS (2062 AH / C100)

70 bateries Rolls Sèrie 5000 2YS31P (2 X 3426 AH / C100)

 


 

 

videos del projecte

Juanma Urbán explica com l'ecoturisme Mar de Fulles serà autosuficient energèticament gràcies a la instal·lació d'energia solar d'autoconsum amb bateries.

Pedro, de Heliotec, ens explica els detalls tècnics de la instal·lació aïllada d'energia solar per a l'ecoturisme Mar de Fulles
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Melchor

23.000€

Miguel Angel

19.550€

José Maria

8.000€

Ferran

5.000€

Maria José

4.000€

Sara

3.000€

Andrés

3.000€

Jose

3.000€

Juanma

3.000€

Mario

3.000€

Gerard

3.000€

Pere

3.000€

Piet

3.000€

Juan Jose

2.500€

Rafael

2.500€

Claudio

2.500€

Jose Ignacio

2.300€

Miguel Ángel

2.000€

Guillermo

2.000€

Oscar

2.000€

Angel

2.000€

Fernando

2.000€

Joan

2.000€

Jordi

2.000€

Josep Antoni

2.000€

María Isabel

2.000€

María

2.000€

César

2.000€

Amaya

2.000€

Joaquim

2.000€

Catalina

2.000€

Ignacio

2.000€

Luz

2.000€

Salvador

2.000€

Alejandro

2.000€

Ana Maria

2.000€

Gerard

1.150€

Xavier

1.100€

Jose Antonio

1.100€

José Manuel

1.025€

Xavier

1.000€

Iñigo

1.000€

Carlos

1.000€

Dionisio

1.000€

Jesus

1.000€

Ramon

1.000€

Roberto

1.000€

Gijsbert Adrianus Johannes

1.000€

Luis

1.000€

Fernando

1.000€

Urtzi

1.000€

Derk

1.000€

Marc

1.000€

Estelle

1.000€

Francisco

1.000€

Alain François

1.000€

Alvaro

1.000€

Félix

1.000€

Nicolas

1.000€

Andrés

1.000€

Alex

1.000€

Enric

700€

Javier

650€

Joana

600€

Carlos

600€

Matthieu

575€

Alex

575€

Jordi

550€

Javier

500€

Jordi

500€

Pablo

500€

Pere Feliu

500€

M. Carmen

500€

José Antonio

500€

Salvador

500€

Luis

500€

Luis Fernando

500€

Koert

400€

Stephan

325€

Teresa

325€

Míriam

300€

Sergi

300€

Alejo

300€

Silvia

300€

Jorge Alfredo

250€

Manuel

250€

Jose Luis

250€

Olivier

250€

Laurent

250€

Elisa

250€

Marcus

225€

Jesús Manuel

200€

Ernest

200€

Lorena

200€

Jordi

200€

Sergi

200€

Joaquin

200€

Sergi

200€

Josep

200€

Pol

200€

Pedro

200€

Josep Vicent

200€

Demetrio

200€

Enrique

200€

Danel

200€

-

150€

Luis

100€

Tom

100€

Alejandro

100€

Miguel

100€

Oriol

100€

Antonio

100€

Sergio

100€

Noelia

100€

Maria Luisa

100€

M. Soledat

75€

Alberto

75€

Carme

50€

Leopoldo

50€

David

50€

Germán

50€

Marcos

50€

Javier

50€

Eduardo

50€

Soraya

50€

Pedro Manuel

50€

Fernando

50€

Armand J.

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions