Energia Solar - Escola Joan Pelegrí - Barcelona

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 114.750€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 72

Inversors: 271


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de C02. 

Foment de la cultura de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient entre els alumnes i les seves famílies.

Resum del projecte:

Dotar d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum els tres edificis de l'Escola Joan Pelegrí del barri d'Hostafrancs de Barcelona, alhora que es fomentarà la cultura de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient entre els alumnes i les seves famílies.


Projecte "Km0"Durant les dues primeres setmanes d'aquesta campanya de finançament participatiu (del 1 al 14 de juny de 2021), la inversió en aquest préstec col·lectiu estarà limitada a les persones de la pròpia comunitat educativa, exalumnes, veïns i membres d'entitats vinculades a la Fundació Cultural Hostafrancs, que gestiona l'Escola Joan Pelegrí


Descripció del projecte:

Es tracta d'un projecte de l'enginyeria SOLVAT RENOVABLES consistent en fer una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a cadascun dels tres edificis de l’escola Joan Pelegrí del barri d'Hostafrancs de Barcelona.

Un cop revisats els consums elèctrics actuals dels edificis i les cobertes disponibles, es planteja fer tres instal·lacions, la primera de 54,56kWp sobre

la coberta de l’edifici del carrer Torre d’en Damians, la segona de 30,8kWp sobre la pèrgola de l’edifici del carrer Muntades/Ermengarda i la tercera de 15,4kWp a la coberta plana de l’edifici del carrer Guadiana.

Totes les instal·lacions es legalitzaran segons el RD244/19 en la modalitat d’autoconsum amb compensació simplificada d’excedents.

Impacte medioambiental positiu del projecte: L'estalvi estimat d'emissions de C02 a la atmosfera, derivat d'aquestes instal·lacions, és de 78,85 Tm/any.

Així mateix, es proposa una solució de millora d’eficiència energètica global per als tres edificis de l’escola.

    

El projecte de SOLVAT RENOVABLES contempla també:

- Xerrades de diferent nivell educatiu per explicar a l’alumnat el funcionament de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum de l’escola.

- Assessorament pedagògic perquè els docents puguin treballar a diferents àrees i/o matèries continguts i processos lligats a les energies renovables en diferents tallers de divulgació científica:

➢ Anàlisi d’una factura d’electricitat 

➢ Estudi del canvi climàtic i actuacions diàries per frenar-lo 

➢ Implementació de l’energia solar fotovoltaica. 

- Suport tècnic a treballs de recerca de batxillerat en l’àmbit de les energies renovables.


    Presentació de l'Escola Joan Pelegrí:

L’Escola Joan Pelegrí som una escola catalana, aconfessional, plural i participativa, que depèn institucionalment de la Fundació Cultural Hostafrancs, l’origen de la qual es remunta a 1904. El nostre objectiu és la formació i acompanyament d’infants, joves i adults durant la seva etapa educativa per tal que puguin assolir la màxima competència en una societat canviant i globalitzada, amb uns valors reconeguts universalment. Treballem perquè tothom hi pugui trobar el seu espai i tenir un creixement personal que li permeti desenvolupar les seves capacitats i interessos.

      

L’Escola Joan Pelegrí pretén:

 • Desenvolupar al màxim les capacitats i habilitats de l’alumnat, considerant-lo el centre de les activitats d’ensenyament-aprenentatge.
 • Disposar d’una oferta formativa flexible i diversificada
 • Adequar els estudis, continguts i metodologies als canvis en la societat
 • Atendre la diversitat de l’alumnat.
 • Tenir un bon ambient de treball i cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa i l’entorn.
 • Promoure uns valors compartits per tothom que guien l’acció educativa de manera transversal.
 • Gaudir d’una organització interna democràtica i participativa, amb una forma de gestió eficaç, recolzada en eines segures i un sistema de millora continuada.
 • Estar vinculats amb el món laboral, l’entorn empresarial i la universitat.


Els valors que guien la nostra activitat educativa són:

 • De caràcter universal: pau, solidaritat, justícia i estimació i respecte pel medi ambient.
 • Socials: participació, honestedat, respecte i tolerància.
 • Personals: empatia, assertivitat i sentit crític.L’Escola Joan Pelegrí ha obtingut la certificació de qualitat ISO 9001:2015. Aquest segell certifica que la institució té implementats de forma efectiva sistemes que garanteixen la qualitat de la seva activitat i que es duen a terme accions per una  millora continuada en tots els processos i sistemes.


Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'entitat sol·licitant a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".

- Decideix l'import* de la teva inversió i la modalitat amb la que fer l'aportació dels fons.

- Informa els teus amics que poden participar també en el préstec col·lectiu, i així fer que es completi més ràpid.

                                                                                    *màxim de 500€ per persona fins el 22-06-2021, i fins a 2.500€ posteriorment.Aparicions d'aquest projecte a mitjans de comunicació:

                   Presentació de SOLVAT RENOVABLES:

Som una empresa independent i compromesa del sector energètic i industrial que apostant per les energies renovables i especialment per l’energia solar fotovoltaica manifestem una ferma voluntat d’incidir medioambientalment en la generació d’un futur més sostenible en la línia del pla estratègic Europa 2020 proposat per la Comissió Europea.

Oferim un servei integral que inclou l’estudi de viabilitat, el projecte d’enginyeria, la direcció d’obra i la legalització d’instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum de connexió a xarxa amb serveis tècnics d’enginyeria propis i instal·ladors qualificats així com assessoria d’eficiència energètica i serveis de consultoria legal en dret fotovoltaic.

Estem especialitzats en projectes d’instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum tant d’empreses i naus industrials com d’habitatges particulars, en implementació de parcs solars i de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Què ens caracteritza?

 • Qualitat del producte
 • Garantia i compromís
 • Proximitat i eficiència
 • Experiència i professionalitat
 • Personalització i solucions completesGarantia del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de l'entitat sol·licitant, FUNDACIÓ CULTURAL HOSTAFRANCS.

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

-

25.000€

Enrique

2.500€

Ferran

2.500€

Jordi

2.500€

Alejandro

2.500€

Ramon

2.500€

Jordijono

2.000€

Josep

2.000€

Bernat

1.175€

Sebastià

1.000€

Tomás

1.000€

Guillem

1.000€

Carmen

800€

Carlos

500€

Rosa M

500€

Rubén

500€

Victor

500€

Oscar

500€

Lidia

500€

Javier

500€

Josep Lluis

500€

Josep

500€

Roger

500€

Mar

500€

Àlex

500€

Montserrat

500€

Ricard

500€

Reis

500€

Estela

500€

Laura

500€

Dani

500€

Mireia

500€

Jesus

500€

Ariadna

500€

Jesús

500€

Ferran

500€

Diego

500€

Xavier

500€

Lucia

500€

Iñaki

500€

Mario

500€

Daniel

500€

Luis Alberto

500€

Josep

500€

Sebastià

500€

Frederic

500€

David

500€

Pere

500€

Miguel Ángel

500€

Piet

500€

Jose

500€

David

500€

Maria Angeles

500€

Emilio

500€

Jana

500€

Albert

500€

Daniel

500€

Josep

500€

Aleix

500€

Kristophe

500€

Daniel

500€

Ferran

500€

Miguel Angel

500€

Ricardo

500€

Josep Maria

500€

Marc

500€

Raül

500€

Andrés

500€

Albert

500€

Albert

500€

Pablo

500€

Xavier

500€

Francisco

500€

Alejo

500€

Heike

500€

Albert

500€

Alex

500€

Marga

500€

Koert

500€

Alfredo

500€

Ferran

500€

Albert

500€

Francesc

500€

Juan Carlos

500€

Chantal

500€

Gerard

500€

Roger

500€

Juan Luis

500€

José Antonio

500€

Albert

500€

David

500€

Joan

500€

Josep Antoni

500€

Victor

500€

Alejo

500€

Ermen

450€

Mercè

400€

Jordi

400€

Carlos

400€

Rosa

375€

David

375€

Pilar

375€

Roger

350€

Mercedes

350€

Enric

350€

Jaime

350€

Francisco Javier

325€

Javier

325€

Jaume

300€

Ana Maria

300€

Mireia

300€

Francesc

300€

Jordi

300€

Antonia

300€

Josep

300€

Albert

300€

Pablo

300€

Jaume

300€

Miguel

300€

Joan

300€

Carlos

300€

Carme

300€

Joan

300€

Álvaro

300€

Adrià

275€

Alex

250€

Guillermo

250€

José Antonio

250€

Pol

250€

Gemma

250€

Igor

250€

Sara

250€

Jaume

250€

Jordi

250€

María del Mar

250€

Jordi

250€

Jan

250€

Jordi

225€

Daniel

225€

Hector

200€

Mercè

200€

Paula

200€

Enric

200€

Anna

200€

Begoña

200€

Edmond

200€

Neus

200€

Manel

200€

Quim

200€

Eulogio

200€

Víctor

200€

Nacho

200€

Ricardo

200€

Eñaut

200€

Ferran

200€

Mª Dolors

200€

Llorenç

200€

Héctor

200€

Antonio

200€

Miquel

200€

Carles

200€

César

200€

Daniel

200€

Goretti

200€

Alberto

175€

Joaquim

175€

Josep M.

175€

Fernando

175€

Sergi

150€

David

150€

Rafael

150€

Iñigo

150€

Julieta

150€

Thaïs

150€

Matias

125€

Matthieu

125€

Joan

125€

Juana Teresa

125€

Ilun

125€

Enric

125€

Sílvia

100€

Natalia

100€

Ricard

100€

Valentina

100€

Eloy

100€

Lluís

100€

Raül

100€

Miquel

100€

Jordi

100€

Noelia

100€

Ferran

100€

Fernando

100€

Maria Jose

100€

Alejandro

100€

Alex

100€

Joan

100€

Marco

100€

Lorena

100€

M. Carmen

100€

Arnau

100€

Juan

100€

Eva

100€

Monica

100€

Vicente

100€

Manuel

100€

Florencio

100€

Joaquin

100€

José Alberto

100€

Rodrigo

100€

Juanjo

100€

Andreu

100€

Xavier

100€

Marc

100€

Angel

100€

Llorenç

100€

Jordi

75€

Núria

75€

Jesús

75€

Anna

75€

Albert

75€

Antonio

75€

Aitor

75€

Jordi

75€

Pablo

75€

Pedro

75€

Carles

75€

Annabel

50€

Joaquin

50€

Marcel

50€

Rafael

50€

Diana

50€

Ignasi

50€

Borja

50€

Maximino

50€

German

50€

Toni

50€

Xabier

50€

Ferran

50€

Hugo

50€

Jon Ander

50€

Juan Antonio

50€

Aitor

50€

Girolamo

50€

Albert

50€

Óscar

50€

Luisa

50€

Eva

50€

Mireia

50€

David

50€

Joan Marc

50€

Sofia

50€

Joan

50€

Marcos

50€

Carlos

50€

Jesús Manuel

50€

Jose Luis

50€

Miquel Angel

50€

Daniel

50€

Maxime

50€

Marc

50€

Carmen

50€

Lluís

50€

Pedro

50€

Míriam

50€

Marta

50€

Sergi

50€

Jordi

50€

Laurent

50€

Maria

50€

Daniel

50€

David

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions