Energia solar x Escola SOLC - Barcelona

Energia

Estat: En fase d'inversió

Dies restants: 7 dies

Import : 44.400€

Interès anual: 5,50%

Quotes mensuals: 72

Inversors: 46


60% 60%

Ubicació: Barcelona, ES

Promogut per ESCOLA SOLC, S.C.C.L.

Inversió reservada per a inversors locals

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2eq per l'ús d'energia solar d'autoconsum.

Resum del projecte a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 39,01kWp per a l'ESCOLA SOLC, SCCL de Barcelona.

Mitjançant aquesta campanya de finançament participatiu a Ecrowd, l'escola podrà diversificar les fonts de finançament, alhora que renova la seva aposta per la sostenibilitat, el respecte al medi ambient i la responsabilitat social corporativa.


Aquest és un projecte "Km0": Durant les dues primeres setmanes d'aquesta campanya de finançament participatiu ciutadana (del 8 al 24 de setembre de 2023), la inversió en aquest préstec col·lectiu estarà limitada a les persones de la pròpia comunitat educativa de l'escola : famílies, personal docent i admnistratiu, exalumnes, socis de la cooperativa i altres persones amb vinculació a l'Escola SOLC de Barcelona. 

   


Descripció de la instal·lació a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic sobre la coberta de l'edifici de l'escola, que estarà formada per 83 mòduls fotovoltaics de 470W de potència. S'hi instal·laran 2 inversors de 20kW i de 17,5kW.

La instal·lació es legalitzarà segons el RD244/19 amb la modalitat dautoconsum individual amb compensació simplificada dexcedents.
Presentació de l'ESCOLA SOLC:

La cooperativa Escola Solc és una escola catalana, laica, cooperativa, duna sola línia, on tothom es coneix, receptiva als canvis, sensible, viva i de qualitat. Som una escola que ensenya a pensar i que posa l'alumne al centre del sistema educatiu.

Prioritzem l'autonomia personal, la reflexió i l'anàlisi crítica i continuada, l'educació emocional, el coneixement de les llengües estrangeres, la sensibilitat artística i l'educació en valors, garantint una atenció personalitzada a la diversitat.
Presentació de l'empresa instal·ladora, SOLVAT RENOVABLES:

Som una empresa independent i compromesa del sector energètic i industrial que apostant per les energies renovables i especialment per l’energia solar fotovoltaica manifestem una ferma voluntat d’incidir medioambientalment en la generació d’un futur més sostenible en la línia del pla estratègic Europa 2020 proposat per la Comissió Europea.

Oferim un servei integral que inclou l’estudi de viabilitat, el projecte d’enginyeria, la direcció d’obra i la legalització d’instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum de connexió a xarxa amb serveis tècnics d’enginyeria propis i instal·ladors qualificats així com assessoria d’eficiència energètica i serveis de consultoria legal en dret fotovoltaic.

Estem especialitzats en projectes d’instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum tant d’empreses i naus industrials com d’habitatges particulars, en implementació de parcs solars i de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Què ens caracteritza?

  • Qualitat del producte
  • Garantia i compromís
  • Proximitat i eficiència
  • Experiència i professionalitat
  • Personalització i solucions completesQuè cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't de franc a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estàs registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operatòria d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'entitat sol·licitant del préstec a l'apartat “Promotor” i sobre les persones que la gestionen a l'apartat “Equip gestor”.

- Decideix l'import de la teva inversió* i la modalitat amb què fer l'aportació dels fons.

- Informa els teus amics que poden participar també al préstec col·lectiu, i així fer que es completi més ràpid


* Fases d'inversió d'aquesta campanya de finançament participatiu:

> 1a fase del 8 al 17 de setembre de 2023: Restringida únicament a persones de la comunitat educativa de SOLC (pares, mestres, treballadors, ex-alumnes i ex-professors), als que es convidarà per correu electrònic. Els participants podran invertir un mínim de 50€ i un màxim de 500€ per persona.

> 2a fase del 18 al 24 de setembre de 2023: Si el préstec no està subscrit totalment, el límit màxim d'inversió s'augmentarà a 1.000€ per persona, seguint sent la campanya restringida únicament a persones de la comunitat educativa de SOLC.

> 3a fase del 25 de setembre a l'1 d'octubre de 2023: Si el préstec no està subscrit totalment, s'obrirà a la participació de qualsevol altra persona que hi vulgui participar (encara que no estigui vinculada a l'escola) amb un límit d'inversió de 500€.Garantia del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de l'entitat sol·licitant: ESCOLA SOLC, SCCL

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Jordi R

1.000€

Antoni

1.000€

Roger

1.000€

Edin

1.000€

Juan Marcos

1.000€

Josep

1.000€

Loïc

1.000€

José María

1.000€

Carlos R

1.000€

Marta

1.000€

Inma

1.000€

Sonia

1.000€

David

1.000€

Manuel

750€

Elisabet

500€

Dolors

500€

Roger

500€

Sandra

500€

Ivan

500€

Albert

500€

Montse

500€

Silvia

500€

Marc

500€

Andreu

500€

Ana

500€

Sílvia

500€

Neus

500€

Aida

500€

Rebeca

500€

Tatiana

500€

Sergi

500€

Aleix

500€

Jordi

500€

Oriol

500€

Elisabet

500€

Núria

400€

Jordi

400€

Ernest

400€

Montserrat

300€

Màrius

250€

Gisela

225€

Pep

200€

Aïda

100€

Arianne

100€

Jordi

75€

Ariadna

50€

Vols ser com ells?

Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.

Encara no hi ha actualitzacions

Inversió reservada per a inversors locals