Parc Fotovoltaic CONCA SOLAR 2 - La Conca de Barberà i l'Urgell

Energia

Estat: En fase de reserva

 

Import : 2.000.000€

Interès anual: 4,50%

Quotes semestrals: 10

Inversors: 4


0% 0%

Ubicació: La Conca de Barberà - L'Urgell, ES

Promogut per EL VIAJE COMIENZA AQUI SLU

Inversió reservada per a inversors locals

Impacte positiu generat

Possibilitar la participació de les persones, empreses i entitats locals en el finançament de les instal·lacions del parc solar.

EN FASE INFORMATIVA - OFERTA DE PARTICIPACIÓ LOCAL DE PROPERA OBERTURA

Les persones de les comarques de la Conca de Barberà i l'Urgell que estiguin registrades com a inversors a la plataforma Ecrowd,

rebran una notificació quan s'obri el període de reserva d'ordres d'inversió en l'Oferta de Participació Local d'aquest projecte.

(*si tenen activada aquesta opció al seu perfil d'inversor)


Parc fotovoltaic CONCA SOLAR 2 
A la Conca de Barberà i l'Urgell


Promotor: EL VIAJE COMIENZA AQUÍ SLU (grup THE GREEN TIE SL)

El grup GREEN TIE CAPITAL, mitjançant la seva empresa filial EL VIAJE COMIENZA AQUÍ SLU, és la promotora del parc solar "CONCA SOLAR 2".

La societat promotora vol beneficiar econòmicament les comarques de la Conca de Barberà i l'Urgell i ofereix, a tots els seus habitants, empreses i entitats, la possibilitat de participar en el finançament col·lectiu local de fins a un 20% d'aquest projecte d'energia renovable, mitjançant aquesta Oferta de Participació Local.Què és i com funciona aquesta Oferta de Participació Local?

L'Oferta de Participació Local és l'oferiment que la societat promotora del parc solar fa a les persones, empreses i entitats més properes al parc, perquè tinguin preferència en formar part del conjunt d'inversors que finançaran aquelles instal·lacions i així també es beneficiaran del projecte amb el cobrament d'interessos per la seva inversió.
En una primera fase es recullen les reserves de participació dels inversors en el futur préstec col·lectiu amb el que es finançarà una part del projecte. 
En una segona fase, un cop el parc entri en funcionament, es demanarà als inversors que facin el desemborsament de la inversió reservada i es procedirà a la firma del préstec col·lectiu. A partir d'aquell moment, els inversors aniran cobrant quotes semestrals del préstec i recuperaran progressivament -durant 5 anys- el seu capital més els interessos pactats.
Característiques d'aquesta Oferta de Participació Local (reserva de participació en el préstec col·lectiu):

 • Interès nominal: 4,50%
 • Termini: 60 mesos
 • Cobrament amb quotes semestrals, amb amortització de capital a partir de la segona quota.
 • Inversió mínima a reservar per persona: 50€ (no s'ha de fer el desemborsament de l'import reservat).
 • Import total de l'oferta: 9.000.000€ (el 20% del pressupost del parc solar).
 • Tipus d'inversió: préstec col·lectiu (crowdlending), subordinat al finançament principal del projecte (project finance bancari).
 • Prestatari: EL VIAJE COMIENZA AQUÍ, S.L.U. NIF: B-88.251.061, filial al 100% de THE GREEN TIE, S.L.
 • Data prevista per al desemborsament de les reserves d'inversió: octubre 2024, quan hi ha prevista la posada en explotació del parc solar.
Qui pot participar en el finançament d'aquest projecte, amb la reserva d'una inversió?
 
 • A la 1a fase, durant 30 dies, exclusivament persones físiques i jurídiques dels municipis on s'ubica el parc solar i les seves instal·lacions auxiliars (*)
 • A la 2a Fase, durant 30 dies, s'amplia a a tots els municipis limítrofs amb els de la 1a fase.
 • A la 3a Fase, durant 30 dies, s'amplia a a tots els municipis de les comarques de la Conca de Barberà i l'Urgell.
 • Posteriorment, s'ampliarà a la participació de qualsevol persona física o jurídica interessada, que hi vulgui reservar una inversió. 

(*) Passanant i Belltall, Vallfogona de Riucorb, Forès, l'Espluga de Francolí, Blancafort, Solivella i Montblanc (La Conca de Barberà), i de Ciutadilla i Vallbona de les Monges (L'Urgell).


Què cal fer per poder fer una reserva d'inversió en l'oferta de participació local d'aquest projecte?:

- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'entitat que fa l'oferta de participació local a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".

- Fes la teva reserva d'inversió, per l'import escollit, quan el teu municipi de residència sigui elegible per poder-hi participar.Descripció tècnica del projecte:

Parc fotovoltaic "CONCA SOLAR 2", de 72,796 MWp / 57,56 MWnom; 

Ubicat als municipis de Passanant i Belltall, Vallfogona de Riucorb i Montblanc (La Conca de Barberà), i de Ciutadilla i Vallbona de les Monges (L'Urgell). 


Les infraestructures d'evacuació:
- SET Col·lectora Nord 30/220 kV a Passanant i Belltall
- SET Col·lectora Sud 30/220 kV a Montblanc
- Línies d'interconnexió de 30kV amb la subestació 30/220 kV
- Línia d'interconnexió 220 kV LAAT Col·lectora Nord a Sud
- Línia d'interconnexió 220 kV LAAT Col·lectora Sud a SET Les Comes.
discorren pels termes municipals de Passanant i Belltall, Forès, Montblanc, L'Espluga de Francolí (La Conca de Barberà) i Vallbona de les Monges (L'Urgell).

     


El DECRET LLEI 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, de la Generalitat de Catalunya, estableix a l'art. 9 bis que “En els projectes de parcs eòlics de potència entre 10 i 50 MW i ​de ​plantes solars fotovoltaiques de potència entre 5 i 50 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor haurà d'acreditar, amb anterioritat al tràmit d'informació pública, que ha presentat una oferta de participació local (…), que consisteix a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques…/… i jurídiques, públiques o privades, radicades ​en e​ls municipis en què es pretén ubicar les instal·lacions, o ​en e​ls municipis limítrofs a aquests municipis, o ​en e​ls que pertanyin a les mateixes comarques”.
Els parcs solars Conca Solar 1 i Conca Solar 2, en ser tots dos de potència superior als 50 MW, no tenen l'obligació legal de presentar l'oferta de participació local.
 
Tot i això, el grup The Green Tie, promotor dels dos parcs, fidel a la seva voluntat de beneficiar l'economia de les comarques on s'ubiquen els parcs, presenta aquestes ofertes de participació local perquè les persones, empreses i entitats locals tinguin prioritàriament l'oportunitat d'obtenir un rendiment econòmic per la seva inversió en el finançament dels parcs solars.


A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Lucia

1.000€

Iñaki

1.000€

David

375€

David

50€

Vols ser com ells?

Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.

Encara no hi ha actualitzacions

Inversió reservada per a inversors locals