Ampliación de la red de fibra óptica de Sant Vicenç de Castellet - Fase 1

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 40.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 80


100% 100%

Ubicació: Sant Vicenç de Castellet, Spain

Promogut per CASTELLET FIBRA, S.L.

Impacte positiu generat

Fer arribar la fibra òptica a 200 noves llars i comerços

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de l'ampliació de la xarxa de fibra òptica de la localitat de Sant Vicenç de Castellet (Bages) mitjançant l'operadora local CASTELLET FIBRA.

Amb aquest préstec es podran realitzar unes 200 altes a nous clients. S'entén com a "alta" la connexió d'un client a la xarxa de fibra òptica FTTH mitjançant la instal·lació d'un dispositiu anomenat ONT, que permet la connexió d'aparells domèstics a la xarxa, com ara ordinadors o TV, ja sigui per via wifi o mitjançant cable.

 


 

Impacte positiu:

Amb aquest préstec col·lectiu es podran connectar a la xarxa de fibra òptica 200 noves llars i comerços de la localitat, que actualment estan en llista d'espera, i que aconseguiran una gran millora en la qualitat de les seves telecomunicacions.

Test de velocitat al local comercial de Castellet Fibra

 


Llicències:

- En data 25/05/2016 el ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, va acordar per unanimitat la signatura d'un conveni amb CASTELLET FIBRA SL per facilitar la implantació de la tecnologia de fibra òptica FTTH al municipi. Aquest conveni es va signar oficialment en data 02/06/2016.

 


 

Tecnologia:

La tecnologia de telecomunicacions FTTH (de l'anglès Fiber To The Home), també coneguda com a fibra fins a la llar, es basa en la utilització de cables de fibra òptica i sistemes de distribució òptics adaptats a aquesta tecnologia per a la distribució de serveis avançats, com el Triple Play, telefonia, banda ampla i televisió, a les llars i negocis dels clients.

Aquesta tecnologia defineix un tipus d'infraestructura de comunicació que permet l'accés a Internet i als serveis associats a la banda ampla de més de 2 gigabit/s en cada sentit, o sigui 100 vegades superiors a les tecnologies suportades sobre el parell de coure telefònic. La tecnologia és tanmateix ben adaptada a les zones rurals, ja que la fibra òptica ofereix l'avantatge de poder transportar el senyal sense degradació sobre llargues distàncies, contràriament al parell de coure.

La implantació d'aquesta tecnologia està prenent força, especialment en països com els Estats Units i el Japó, on molts operadors redueixen la promoció dels serveis de ADSL en benefici de la fibra òptica amb l'objectiu de proposar serveis molt atractius de banda ampla per a l'usuari (música, vídeos, fotos, etc.)

La infraestructura de fibra és una garantia de satisfacció en termes d'ús, i permet que els membres d'una mateixa llar puguin simultàniament fer servir el telèfon, navegar per internet i veure una pel·lícula en alta definició, per exemple.

En els últims anys, la Societat de la Informació ha experimentat una demanda de millors xarxes de comunicacions que puguin oferir un major ample de banda a un menor cost. A l’actualitat, la tecnologia ADSL és l’estrella indiscutible pel que fa a Europa, però és una tecnologia que segueix explotant el bucle d’abonat de parells de coure. Per altra banda, els usuaris demanen, cada cop més, un major ample de banda. És per això que tant els operadors consolidats com els emergents, s’han replantejat les seves estratègies, i han començat una carrera per doblar la velocitat de les seves línies. Però l’ADSL presenta una limitació tècnica important: el seu ample de banda no supera els 8Mbps pel canal descendent i els 4 Mbps en l’ascendent i, a més, aquests valors disminueixen a mesura que els usuaris es troben més lluny de la central. Encara que noves tecnologies com ADSL2, ADSL2+ i VDSL ofereixen un augment en l’ample de banda, la limitació amb la distància provoca un important coll d’ampolla, que es coneix como “el problema de l’última milla”. A l'horitzó del curt i mig termini, i centrant la nostra atenció en el tram de xarxa més pròxim a l'usuari o xarxa d'accés, la situació actual queda definida pels següents punts principals:

  • Les xarxes intensives en coure, arriben al límit de la seva capacitat. Les alternatives a aquestes xarxes passen per apropar la fibra òptica a l'usuari.
  • D'acord amb el punt anterior, l'oferta dels fabricants d'equips migra de les tecnologies sobre base de coure cap a les xarxes intensives en fibra òptica.
  • L'oferta de serveis (veu, dades i imatge) convergeix de forma accelerada cap a un punt de trobada centrada en xarxes Ethernet a nivell 2 i amb protocol IP a nivell 3.
  • La demanda dels usuaris es transforma amb l'increment del tràfic “peer to peer” i l'augment significatiu de descàrregues i intercanvi d'imatges, de fet aquest tipus de serveis són els que estableixen el sostre al qual arribar en la demanda d'ample de banda.

En aquest sentit, la tecnologia de la fibra òptica representa una solució al problema gràcies a la seva robustesa, el seu potencial ample de banda il·limitat i a la baixada en preus dels components òptics com ara els làsers. A més, a les noves construccions s’integra el cablejat estructurat, això crea un escenari idoni per poder desplegar solucions de FTTH.

 

 


Organisme verificador tècnic extern del projecte:

CTTC


 

Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.


 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Esther

1.000€

Andrés

1.000€

Sara

1.000€

Gerard

1.000€

Josep

1.000€

Luz

1.000€

Pilar

1.000€

Joan

1.000€

Joan

1.000€

Jesús

1.000€

Enrique

1.000€

Josep M.

1.000€

Alina

1.000€

Miguel Angel

1.000€

Jordi

1.000€

Rosa

1.000€

Heike

1.000€

Ferran

1.000€

Toni

1.000€

Ricard

1.000€

Santiago

1.000€

Ivan

1.000€

Cristina

1.000€

Francisco

1.000€

Pablo

1.000€

Ricard

1.000€

Jaume

850€

Jordi

850€

Raül

700€

Jaime

600€

Oscar

550€

Laura

500€

Jordi

500€

Manel

500€

Javier

500€

Josep

500€

Pere

500€

Emilio

500€

M. Carmen

500€

Angel

500€

Gerard

450€

Eduardo

400€

Borja

300€

Iñigo

300€

Jordi

300€

Sergi

250€

Matthieu

250€

Dani

250€

Alvaro

200€

Antonio

200€

Ignacio

200€

Igor

175€

Alfonso

175€

Lorena

150€

Míriam

150€

Jordi

150€

Alex

150€

Joan

150€

Antonio

125€

Sergio

100€

Isabel

100€

Jordi

100€

Roman

100€

Fernando

100€

Jesús Manuel

100€

Raúl

100€

Sergi

100€

Oriol

100€

M.Angeles

100€

Jorge Alfredo

100€

Marc

75€

David

50€

Carlos

50€

Rosa Maria

50€

Noelia

50€

Andrés

50€

Jaizki

50€

Ladislao

50€

Leopoldo

50€

Matias

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions