Energía fotovoltaica para granja lechera - CASA JOSE MARIA - Portomarín (Lugo)

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 12.200€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 60

Inversors: 79


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2. Foment de les energies renovables.

Resum del projecte:       

Finançament col·lectiu d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum per a una explotació ramadera de Portomarín (Lugo, Galícia).

Reducció d'emissions estimada de CO2 en 4 tm/any.Descripció del projecte:

Finançament col·lectiu de l'execució d'una instal·lació fotovoltaica de 38 kW a una explotació ramadera de Lalín (Pontevedra, Galícia).

La instal·lació permetrà reduir les emissions de CO2 de la explotació ramadera en 17 Tm/any. 

La instal·lació ha estat desenvolupada per Ecogal i compta amb les següents característiques:

Potència pic: 9,72 kWp 

Potència nominal total: 9 kW 

36 mòduls 270w policristalins

1 inversor trifàsic 9000TL

Equip de monitorització d'autoconsum amb injecció zero.

Quadre general de comandaments i protecció.

Estructura de subjecció sobre la coberta de la nau.

La instal·lació produirà uns12.145 kWh/any, dels quals un 90% s'autoconsumirà, amb el resultat de la reducció en un 38% del seu consum actual.

Pressupost: 13.871,44 € (IVA inclòs)
Descripció tècnica

-Panells fotovoltaics: Els panells o mòduls fotovoltaics estan formats per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat a partir de la llum (radiació electromagnètica) que incideix sobre ells mitjançant l'efecte fotoelèctric.

- Inversors: L'inversor permet transformar el corrent continu procedent dels panells fotovoltaics en corrent altern per a ser utilitzat a la instal·lació.Garanties addicionals del préstec col·lectiu

Aquest préstec col·lectiu compta també amb l'afiançament solidari dels socis majoritaris de CASA JOSE MARIA SC
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Juana Maria

250€

Gonzalo

250€

Adrià

250€

Joaquim

250€

Miquel

250€

Daniel

250€

Ruben

250€

Manel

250€

Miguel

250€

Gerard

250€

Rosa

250€

Lluís

250€

Enrique

250€

Jaime

250€

Jordi

250€

Victor

250€

Eloy

250€

Ricardo

250€

Marcel

250€

Laurent

250€

Heike

250€

Laura

250€

Maria Angeles

250€

Emilio

250€

Nil

250€

César

250€

Josep Maria

250€

Alberto

250€

Pere

250€

Javier

250€

Lorenzo

250€

Eulogio

200€

David

200€

Víctor

200€

Albert

150€

Jorge

150€

Thaïs

150€

Joan

150€

-

125€

Marcus

125€

Gorka

125€

José Luis

100€

Jose Luis

100€

Carlos

100€

Alex

100€

German

100€

Antonio

100€

Enric

100€

Antonio José

100€

Jose Luis

100€

Matthieu

100€

Marc

100€

Josep

100€

Miguel Angel

100€

Oscar

100€

Enric

100€

Antonio

100€

Joaquin

100€

Oriol

100€

Rafael

75€

José Antonio

75€

Alfonso

75€

Rosario

50€

Jordi

50€

Alfonso

50€

Marc

50€

Noelia

50€

Sergi

50€

Raúl

50€

Pol

50€

Pau

50€

Sergio

50€

Dani

50€

Llorenç

50€

Ismael

50€

Javi

50€

Fernando

50€

David

50€

David

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions