Aislamiento térmico exterior para vivienda unifamiliar - CANO 9 - Maçanet

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 26.500€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 39

Inversors: 53


100% 100%

Impacte positiu generat

Aïllament exterior d’habitatge unifamiliar mitjançant l'ús de fusta ecològica certificada, obtinguda de boscos d'explotació sostenible.

DESCRIPCIÓ

En aquest projecte de FUSTERIA CANO presentem una actuació sostenible d'un habitatge a Maçanet de la Selva, consistent en la instal·lació de forro i façana ventilada amb compacte exterior, amb portes de fusta massissa de pi.

Amb totes aquestes mesures es millorarà l’eficiència energètica en aplicar el revestiment que bloqueja la radiació solar directa i proporcionarà un aïllament continu, millorant la gestió energètica general del edifici. Els residents i usuaris del edifici no sols tindran a la seva disposició un espai que requereix poc manteniment, sinó que, a més, les condicions de confort i poca humitat del edifici contribuiran d'una manera positiva a millorar la qualitat ambiental interior.

Es tracta del novè préstec col·lectiu que FUSTERIA CANO presenta a ECrowd!

 

IMPACTE POSITIU

Aïllament exterior d’un habitatge unifamiliar mitjançant l'ús de fusta ecològica certificada, obtinguda de boscos d'explotació sostenible.

 

TECNOLOGIA

La fusta és un material natural, sa, renovable i recuperable al final del seu cicle de vida. Això fa que sigui un material molt recomanable en la construcció.

Presenta molt bones característiques tècniques i biològiques; és especialment interessant per la seva capacitat de regular les característiques higrotèrmiques de l'interior dels edificis en presentar una estructura "viva" formada per microconductes buits paral·lels que són capaços d'absorbir i evaporar l'aigua de l'ambient.

És a més un material tradicional i de gran qualitat que proporciona qualitats tan importants com la calidesa de les superfícies (és molt estable enfront dels canvis de temperatura). A més és un material "sa", que no produeix danys a la salut humana ni el medi ambient (en absència de tractaments o sense aglomerar amb altres productes) i cal que aquesta important qualitat es mantingui utilitzant substàncies naturals i saludables en tots els casos (cues per formar taulers, protectors i acabats de la fusta).

El coeficient de conductivitat tèrmica és molt baix, 400 vegades inferior a l'acer i 12 vegades inferior al formigó, a més la dilatació tèrmica és molt baixa (un gran avantatge enfront de les fusteries d'alumini i PVC). El comportament davant el foc de la fusta presenta qualitats molt interessants: no emet gasos tòxics durant la combustió i l'estabilitat de l'estructura es manté durant períodes més llargs que altres materials com l'acer (hi ha materials per augmentar les prestacions en cas necessari, com vernissos intumescents).

El Consell d'Administració Forestal o Forest Stewardship Council, més conegut per les seves sigles en anglès FSC, és una organització no governamental d'acreditació i certificació amb seu a Bonn, Alemanya.

La missió oficial del Consell és "Promoure la gestió ambientalment apropiada, socialment benèfica i econòmicament viable dels boscos del món". Les persones o organismes interessats en el consum sostenible de fusta, paper o altres derivats forestals poden obtenir un certificat FSC dels seus productes. La certificació FSC és també utilitzada per demostrar una gestió sostenible dels boscos.

Per mitjà de processos consultius, la FSC desenvolupa estàndards i polítiques per a la gestió sostenible dels boscos, a més d'acreditar entitats certificadores per avaluar els candidats a la certificació forestal. 


videos del projecte

Presentació de Fusteria Cano al programa de TV3 "Empreses de referència"
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Carme

5.225€

Ramon

1.925€

Míriam

1.200€

Núria

1.000€

Ricard

1.000€

Pere

1.000€

Rafael

1.000€

Miguel

1.000€

Sandra

1.000€

Sara

1.000€

Jordi

1.000€

Ferran

1.000€

Iñigo

875€

Ernest

700€

José

625€

Fernando

500€

Eduardo

500€

Roberto

500€

Carles

500€

Amaya

425€

Marcel

425€

Juan Luis

400€

Gerard

325€

Toni

300€

Carme

300€

Igor

250€

Miquel

200€

Víctor

200€

Marcos

200€

Alvaro

150€

Lorena

150€

Ester

100€

Miguel

100€

Guillem

100€

M. Carmen

100€

Albert

100€

Enrique

100€

Antonio

100€

Manel

100€

Leo

100€

Pol

100€

Jose Carlos

75€

Sergi

50€

Enric

50€

Dani

50€

Jesús

50€

Raul

50€

Carlos

50€

Jesús Manuel

50€

Edgar

50€

Francisco

50€

Adrian

50€

David

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions