Mobiliario de madera sostenible para cadena hotelera - CANO 8 - Girona

Economia circular

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 30.600€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 39

Inversors: 40


100% 100%

Impacte positiu generat

Mobiliari de fusta sostenible i desenvolupament de l'economia local.

Descripció:

Fusteria Cano emprèn un projecte de remodelació de 40 habitacions en un establiment hoteler. El projecte es durà a terme amb materials d'alta qualitat, seleccionats meticulosament per respectar el medi ambient i la sostenibilitat, durant tot el procés, tant des de l'adquisició dels materials fins al reciclatge final dels productes substituïts.Impacte Positiu:

Utilització de fustes certificades de producció sostenible.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Carme

9.725€

Ramon

3.625€

Mabel

2.500€

Míriam

2.250€

Miguel

2.000€

Esther

1.575€

Ricard

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Jorge

900€

Ernest

700€

Jordi

500€

Llorenç

500€

Núria

500€

Ricard

500€

Dani

325€

Carme

300€

Miquel

300€

M. Àngels

250€

Jean-Baptiste

225€

Lluís

200€

Eulogio

200€

Ester

200€

Míriam

150€

Manel

150€

Joan Anton

100€

Guillermo

100€

Joan Marc

100€

Jordi

100€

Ignacio

75€

Oscar

50€

Jesús Manuel

50€

José Maria

50€

Carlos

50€

Ferran

50€

Leo

50€

Edgar

50€

Jesús Maria

50€

Marc

50€

Lorenzo

50€

Stephan

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions