Nueva línea de parquet ecológico con corcho - FUSTERIA CANO 6

Economia circular

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 12.300€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 24

Inversors: 15


100% 100%

Impacte positiu generat

Projecte de renovació de terres de parquet d'establiments hotelers de la Costa Brava a base d'un material amb base de suro natural.

DESCRIPCIÓ:

Projecte de renovació de terres de parquet d'establiments hotelers de la Costa Brava a base d'un material amb base de suro natural.

Com és habitual en els projectes de CANO el projecte es durà a terme amb materials d'alta qualitat, seleccionats meticulosament per respectar el medi ambient i la sostenibilitat, durant tot el procés, tant des de l'adquisició dels materials fins al reciclatge final dels productes substituïts .


 

IMPACTE POSITIU:

Utilització del suro com a material constructiu. Un material natural, orgànic, renovable i biodegradable i 100% reciclable.


 

TECNOLOGIA:

El suro és un material d'origen vegetal de l'escorça de l'alzina surera (Quercus suber), un material extremadament lleuger, amb un gran poder aïllant, 100% natural i biodegradable. El suro és una matèria primera noble, el desenvolupament tecnològic i l'aplicació de noves tècniques ofereixen possibilitats infinites d'utilització d'aquest material natural i ecològic.

La primera extracció del suro passa quan la surera arriba als 20/25 anys, entre maig i juliol. Aquest primer suro rep el nom de pelagrí. A partir d'aquí, el suro es retira cada 9 anys, denominant-se el de la segona extracció secundari i el de les subsegüents amadia. Equips d'experts i qualificats artesans retiren l'escorça de cada arbre amb destrals i tot seguit es pinten els números de l'any en l'arbre per al seu seguiment de cara a la següent extracció. Aquest treball és tan delicat i el realitzen persones tan qualificades que es considera el treball agrícola més ben pagat del món.

És possible trobar suro a la zona mediterrània, on Portugal és el productor de més del 50% de la producció mundial de suro. Altres productors són Espanya, el sud de França, sud d'Itàlia, el Marroc, Algèria i Tunísia.

Esquema de la tecnologia del producte Corktech de Wicanders


Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.


videos del projecte

Presentació de Fusteria Cano al programa de TV3 "Empreses de referència"
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Carme

4.600€

Ramon

1.650€

Míriam

1.150€

Roberto

1.000€

Catalina

1.000€

Ernest

700€

Gerard

700€

José

375€

Carme

300€

Sara

300€

Alvaro

200€

Jordi

100€

Jesús Manuel

100€

Ester

75€

Isabel

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions