Climatización eficiente para centro educativo - AUREA - Aurea-Girona

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 15.300€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 21


100% 100%

Impacte positiu generat

Eficiencia energètica

DESCRIPCIÓ

Projecte d'eficiència energètica per a la renovació d'equips de climatització.

Substitució de 12 equips autònoms per un nou i únic equip més eficient i amb menor consum elèctric juntament amb un sistema de gestió per zones que assegurin una menor despesa i un major confort.

 

IMPACTE POSITIU

La renovació d'aquests equips comportarà una reducció de potència de 15,38 Kw així com un menor despesa elèctrica en comptar amb un sistema de control centralitzat intel·ligent que permetrà un òptima zonificació millorant la gestió del clima i permetent un estalvi energètic.

Aquesta millora permetrà una reducció estimada de les emissions de CO2 de 11,16 Tn/any.

 

TECNOLOGÍA

Sistema Inverter. Amb aquest sistema el compressor entra en funcionament i, segons la temperatura de l'habitació va descendint i apropant-se a la temperatura de consigna, un regulador de freqüència va disminuint la velocitat del compressor de manera que la potència de refrigeració que lliura l'equip s'adapta a la que es necessita en cada moment.

El sistema de gestió permet la regulació de temperatura zonal en funció de la temperatura de consigna assignada.

 

EMPRESA INSTAL·LADORA

Inmitec

WEB: http://www.inmitec.com

Empresa instal·ladora que compta amb un equip professional qualificat amb més de 25 anys d'experiència en el sector.

Dedicada principalment a instal·lacions i manteniments d'electricitat i d'aigua en l'àmbit industrial i particular, tant en el sector públic com en el privat. Així com a l´edificació, naus industrials, centres esportius, comerços, càmpings, hostaleria, edificis públics, comunitats de propietaris, urbanització, etc.

Disposa d'enginyeria propia, el que li permet un desenvolupament complet de projectes que inclou des del disseny fins a la gestió d'obres i la legalització de les instal·lacions.

Una de les seves grans apostes són les noves tecnologies i l'eficiència energètica, així com la il·luminació mitjançant Leds, l'energia solar i la domòtica, per donar la millor opció en solucions d'estalvi d'energia.

 


 

 

Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

 


 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Laura

1.500€

Ernest

1.500€

Jose Maria

1.000€

Rosa

1.000€

Aitor

1.000€

M. Elena

1.000€

M. Àngels

1.000€

Carme

1.000€

Judit

1.000€

Laura

1.000€

José Maria

1.000€

Rafael

500€

Olga

500€

Albert

500€

Nil

400€

Eduardo

300€

Roman

275€

Albert

250€

Javier

250€

Gemma

225€

Jordi

100€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions