Energia solar - ADESMA FUNDACIÓ - Lleida

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 61.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 60

Inversors: 170


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2eq per l'ús d'energia solar d'autoconsum

Resum del projecte a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 60,495 kWp per a la residència geriàtrica i centre de dia Sant Antoni de Pàdua d'ADESMA FUNDACIÓ a Lleida.Impacte mediambiental positiu:

S‟estima que amb aquesta instal·lació d'energia solar en un dels seus centres geriàtrics a Lleida, la Fundació evitarà l'emissió anual d'unes 26 Tm de CO2eq a l'atmosfera.


Amb aquesta campanya, ADESMA FUNDACIÓ podrà diversificar les seves fonts de finançament, alhora que fa una nova aposta per la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.Presentació d'ADESMA FUNDACIÓ PRIVADA:

Fundació privada i sense ànim de lucre, amb domicili social a Lleida, al carrer Comerç 38, altell C, CP 25007.

Constituïda mitjançant escriptura pública, de data 06-06-1995.

Subjecta a la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions, i figura inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1.011.

Declarada "Entitat Privada d´Iniciativa Social", en data 11/11/1996, i inscrita amb el número E02662.

http://www.adesma.cat

La Fundació té com a objectius principals la creació o gestió de serveis en l'àmbit gerontològic, i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, la prestació de serveis assistencials, sociosanitaris, així com els recursos necessaris al programa “Vida als anys”, servei de atenció a la llar, els establiments de centres diürns com són centre de dia, menjador, els centres d'acolliment residencial com ara les miniresidències, residències o residències assistides.Descripció de la instal·lació a financiar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 60 KWn (60,495 KWp de potència nominal) a la coberta de la residència geriàtrica.

S'hi instal·laran, mitjançant triangles de formigó i fixacions d'acer inoxidable, 111 mòduls fotovoltaics de 545wp cadascun.

La resta de la instal·lació es compon d'un inversor de 60KW i sistema de monitorització.
Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't de franc a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estàs registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operatòria d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'entitat sol·licitant del préstec a l'apartat “Promotor” i sobre les persones que la gestionen a l'apartat “Equip gestor”.

- Decideix l'import de la teva inversió* i la modalitat amb què fer l'aportació dels fons.

- Informa els teus amics que poden participar també al préstec col·lectiu, i així fer que es completi més ràpid.


*durant la primera setmana de publicació, l'import màxim per persona serà de 1.000€, per possibilitar que un major nombre d'inversors participin al projecte.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Jordi

3.000€

Albert

2.000€

Joan

2.000€

Josep

2.000€

Javier

2.000€

Charlotte

1.500€

Iñaki

1.350€

Lucia

1.300€

Jordijono

1.000€

Àngela

1.000€

Heike

1.000€

Ramon

1.000€

Carles

1.000€

Ferran

1.000€

Pello

1.000€

Andrés

1.000€

Andrés

1.000€

Marc

1.000€

Daniel

1.000€

Jordi

1.000€

David

1.000€

-

975€

Sebastià

900€

Ferran

850€

Josep

800€

Jordi

750€

Sylvain

700€

Albert

675€

Angel

600€

Rafael

550€

Francesc

550€

Lidia

525€

Javier

500€

Miquel

500€

Pere

500€

José Antonio

500€

Sara

500€

Frederic

500€

Lidia

500€

Carlos

500€

Miguel Ángel

500€

Alberto

500€

Ricard

500€

Paqui

500€

Mercedes

500€

Josep M.

500€

Carlos

475€

Ricardo

450€

Ermen

425€

Angel

400€

Xavier

400€

Francis

375€

Jean-Baptiste

350€

Josep Maria

350€

Oriol

350€

Jaime

350€

Juan Carlos

350€

Miquel

300€

Jaume

300€

Albert

300€

Oriol

300€

Victor

300€

Joan

300€

Gemma

250€

Jorge

250€

Pol

250€

Guillermo

250€

Higini

250€

Alvaro

250€

Enric

250€

David

250€

Jose Luis

250€

Juan Luis

225€

Marcel

200€

Quim

200€

Guillem

200€

Josep

200€

Javier

200€

Enrique

200€

Lluís

200€

Antonio

200€

Victor

200€

Ignacio

200€

Angel

200€

Zaida

200€

Roger

200€

Albert

200€

Jordi

200€

Josep

175€

Miguel

175€

Rosa

175€

Alex

150€

Goretti

150€

Dany

150€

Marc

150€

Sebastià

125€

Eulogio

125€

Arthur

125€

Marc

125€

Jordi

100€

Ricard

100€

Manel

100€

Enric

100€

Albert

100€

Ivan

100€

Armand J.

100€

Xosé

100€

Alejandro

100€

Matthieu

100€

Pablo

100€

Marcel

100€

Maria Jose

100€

Eloy

100€

Víctor M.

100€

Albert

100€

M. Carmen

100€

Juana Teresa

100€

Xavi

100€

Iñigo

100€

Joan

100€

César

100€

Marco

100€

Jon Ander

75€

Joaquin

75€

Anna

75€

Ferran

75€

Ilun

50€

Silvia

50€

Miquel

50€

Ignasi

50€

Jordi

50€

Albert

50€

Fernando

50€

Girolamo

50€

Juan Antonio

50€

Toni

50€

Jesús

50€

Ferran

50€

Ana

50€

Francisco

50€

David

50€

Joaquin

50€

Rafael

50€

Ferran

50€

Pau

50€

Rafael

50€

Pedro

50€

Manuel

50€

Hugo

50€

Juan

50€

Àlex

50€

Vicente

50€

Matias

50€

Josep

50€

Nicolas

50€

Albert

50€

Jose Luis

50€

Lorena

50€

Josep

50€

Natalia

50€

Eva

50€

Beatriz

50€

Aleix

50€

Nacho

50€

Toni

50€

Eñaut

50€

Josep

50€

Xabier

50€

Javier

50€

Oscar

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions