Compra de 4 carretillas elevadoras eléctricas - BALLÓ 1

Mobilitat

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 110.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 5


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions contaminants per la substitució de 4 vehicles de motor dièsel per elèctrics

Amb aquest préstec es finança la compra de 4 carretons elevadors elèctrics Linde en substitució de 4 antics carretons de motor dièsel Nissan per a l'empresa BALLÓ SA.

A part de la reducció d'emissions contaminants, es produeix una millora de l'entorn de treball de l'empresa, ja que s'eliminen els sorolls dels motors i es millora l'ambient en el seu magatzem.

BALLO SA

BALLÓ SA és una empresa amb seu a Figueres (Alt Empordà) dedicada a la distribució de begudes, cervesa i cafè, entre d'altres, en especial a la part nord de les comarques de Girona.

Va ser fundada l'any 1892, i el 1962 es va constituir com a SA.

La 4a generació de la família Balló, amb els germans Xavier i Ricard Balló al capdavant, continuen el negoci familiar amb un coneixement molt detallat del seu mercat.

L'empresa compta actualment amb una flota de 30 vehicles entre camions, furgonetes, turismes i carretilles elevadores. 

Aquesta foto és d'un dels seus primers vehicles a motor, utilitzat en la dècada del 1960.

 

BALLÓ SA és una empresa molt sensibilitzada amb la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Consumeix energia 100% renovable i té previst d'anar substituïnt tots els seus vehicles a motor de benzina i gasoil per vehices elèctrics o amb altres noves tecnologies menys contaminants. 

 

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

-

50.000€

-

25.000€

-

22.000€

Ernest

10.000€

-

3.000€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions