Posar fre al despoblament rural amb l’ajuda de la fibra òptica

Pot semblar que ja no hi ha vida sense internet i així és d’alguna manera. Tenir a l’abast una bona connexió és vital per a moltes activitats econòmiques. Sense internet, no hi ha negoci ni treball. Aquesta realitat és ben coneguda al món rural, on les connexions a internet no sempre són tan ràpides com podrien ser. És per aquesta raó que ajudar a l’impuls del desplegament de la fibra òptica per tot el territori, com fa Ecrowd! a través de les seves campanyes de crowdlending, equival a proporcionar eines per fomentar oportunitats laborals a les zones rurals i per frenar el seu despoblament.

L’extensió de l’accés ràpid a internet és, de fet, una de les tres solucions contra el despoblament rural plantejades recentment pel ministre espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas. Les altres dues solucions al qual el ministre qualifica com “un dels problemes més urgents per al conjunt de la societat i un tema amb rang d’assumpte d’Estat per al Govern” són: joves i dones, i política d’aigua. S’estima que entre el 2000 i el 2017 el món rural ha perdut el 9% de la seva població, fins al punt que 1.350 municipis espanyols, el 13% del total, són considerades zones escassament poblades.

Un centenar d’experts reunits en la jornada ‘Repoblem el Territori!’ celebrada a Catalunya el novembre de 2018, també van posar èmfasi en la necessitat d’invertir en el món rural per frenar el seu despoblament. “És necessari atreure persones a les zones rurals perquè hi desenvolupin el seu projecte de vida i, per tant, són necessaris serveis i eines que fomentin les oportunitats laborals i vitals en els municipis rurals”, van concloure. Els agents polítics, econòmics i socials presents a la jornada van posar els joves en el centre: “Les persones joves són la clau. Cal que es vagin implementant noves polítiques d’habitatge, de suport a l’economia, de foment a la creació de bons serveis i de connectivitat”.

Cada vegada que els inversors d’Ecrowd! participen amb els seus estalvis al finançament d’un projecte d’implantació de fibra òptica en un entorn rural, contribueixen a evitar que un jove hagi d’anar-se’n a viure a la ciutat per falta d’oportunitats laborals al poble on ha crescut o, per què no, faciliten que un emprenedor/a decideixi muntar el seu propi negoci allunyat de la gran urb. Són moltes les campanyes de xarxes de fibra òptica que han estat finançades a través d’Ecrowd!. En l’actualitat, els inversors interessats poden participar en el finançament del projecte Xarxa de fibra òptica per a Riells del Fai, emplaçat en un aquest poble de menys de 700 habitants de la comarca del Vallès Oriental.


Frenar el despoblament rural és de vital importància per a la protecció del patrimoni natural i del sistema agroalimentari, així com també per a l’equilibri del territori. L’actual model de l’estat espanyol, on el 15% de la població viu en el 85% del territori, és insostenible.

Comments are closed.