L’economia vol tancar el cercle

tancar el cercle

El govern espanyol està treballant en la primera Estrategia Española de Economía Circular, que se suma al paquet de mesures de la Unió Europea en aquesta mateixa direcció. Les accions proposades tenen per objectiu contribuir a “tancar el cercle” dels cicles de vida dels productes, minimitzant la generació de residus i l’extracció de noves matèries primeres. Tancar el cercle suposa un gran benefici per al medi ambient, però també per a l’economia.

Què significa tancar el cercle? L’actual model econòmic és lineal: extraiem noves matèries primeres, les transformem, les consumim i generem un residu. Fi de la història. Però ni els recursos disponibles són infinits ni podem permetre’ns generar tants residus (no és ni sostenible ni intel·ligent ja que estem llençant milions i milions d’euros a les escombraries). L’economia circular planteja un nou paradigma en el qual es minimitza l’extracció de nous recursos i es fomenta el reciclatge i la reutilització. És a dir, les escombraries es converteixen en un recurs, tancant així el cercle.

L’economia circular planteja un nou paradigma en el qual es minimitza l’extracció de nous recursos i es fomenta el reciclatge i la reutilització.

Aquest nou paradigma genera oportunitats econòmiques i suposa la creació de nous llocs de treball. Es estima que d’aquí a l’any 2030 pot generar uns 0,9 bilions d’euros més que l’actual model d’economia lineal a la UE i els nous llocs de treball associats serien uns 580.000. D’altra banda, la transició cap aquest nou model econòmic suposa un avantatge competitiu ja que a més de guanyar en eficiència, l’economia és menys vulnerable davant els possibles escenaris futurs d’escassetat de matèries primeres i recursos energètics.

Des del punt de vista de les empreses, l’economia circular presenta nombroses oportunitats, com l’aparició de noves línies de negoci i serveis, així com una reducció d’ímputs i matèries primeres, un reaprofitament dels residus produïts i menors costos de gestió dels mateixos. La indústria europea podria estalviar-se 600.000 milions d’euros (un 8% de la facturació anual de la UE el 2015) en matèries primeres.

El moment adequat per aprofitar els avantatges potencials d’una economia circular és ara

segons la Fundació Ellen MacArthur, creada el 2010 amb l’objectiu d’accelerar la transició a l’economia circular. “L’increment de la volatilitat dels preus, els riscos de la cadena de subministrament i les creixents pressions han alertat els líders empresarials i els responsables polítics sobre la necessitat de repensar l’ús de les matèries i l’energia”, afirma l’organització en el seu informe Hacia una economía circular: motivos económicos para una transición acelerada.

L’estratègia espanyola, centrada en el trienni 2018-2020, defineix cinc sectors prioritaris o eixos d’actuació: producció i disseny (ecodisseny), consum, gestió de residus, mercat de matèries primeres secundàries i reutilització de l’aigua. Per a la seva execució s’ha disposat un pressupost de més de 836,7 milions d’euros, dels quals un 57% anirà destinat a aigua. La investigació i la innovació, amb un 29% del pressupost, juguen un paper clau.

Des d’Ecrowd! estem plenament compromesos amb l’economia circular al tractar-se d’un model amb un triple impacte positiu: per a la societat, el medi ambient i l’economia. Suposa a més una gran oportunitat empresarial i d’inversió, per la seva gran competitivitat i, per tant, rendibilitat. Com a plataforma de crowdlending especialitzada en projectes amb impacte positiu està en el nostre ADN ajudar a finançar tots aquells projectes rendibles que contribueixen a tancar el cercle.

2 Comentarios de otros usuarios