El Crowdlending britànic va fregar els 200 milions de lliures el 2013

Crowdlending britànic: L’ascens de les finances del futur

Nesta, amb seu al Regne Unit, ha publicat l’informe  l’ “Auge de les finances del futur” sobre els models de finançament alternatius, incloent el crowdlending P2B (préstecs de particulars a empreses) i les plataformes d’equity crowdfunding (participació en capital). S’estima que el 2013 més de 647.000 projectes van ser finançats en la seva totalitat a través d’intermediaris alternatius de finançament i l’informe reconeix la naturalesa disruptiva del crowdfunding i la creixent desintermediació de les fonts tradicionals de formació de capital.

 

Les principals conclusions de l’informe són, per al Regne Unit, les següents:

 • El mercat del finançament alternatiu va créixer un 91%, de 492 milions de lliures el 2012 a 939 milions d’lliures el 2013.
 • El mercat de préstecs P2B va créixer més del 200% fins a arribar als 193 milions de lliures.
 • Es preveu que el mercat de finançament alternatiu creixerà fins als 1.600 milions de lliures el 2014 i proporcionarà un finançament de 840 milions de lliures a les empreses de nova creació i a les PIMES el 2014.

Aquest creixement del 91% indicat és una aproximació que inclou totes les diverses variants del crowdfunding.

 

 

 

 

Nesta
El desglossament de les diverses categories de crowdfunding i els imports que han finançat el 2013 són:
 • Crowdfunding basat en donacions 310 milions de lliures
 • Préstecs entre particulars (Crowdlending P2P) 287 milions de lliures
 • Préstecs de particulars a negocis (Crowdlending P2B) 193 milions de lliures
 • Descompte de factures (factoring) 97 milions de lliures
 • Crowdfunding de capital 28 milions de lliures
 • Crowdfunding basat en recompenses 20,5 milions de lliures
 • Crowdfunding basat en deute 2,7 milions de lliures
 • Crowdfunding de participació en beneficis / ingressos 1,5 milions de lliures
 • Micropréstecs / Accions Comunitàries 0,8 milions de lliures

 

 

L’equip de ECrowd!

www.ecrowdinvest.com

 

Tags:

Comments are closed.