Els beneficis de ser un allotjament ‘eco-friendly’

Eco-friendly hotel Mar de Fulles

En el marc del que ha estat designat per Nacions Unides com a Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, han aparegut múltiples dades que indiquen com els allotjaments turístics eco-friendly gaudeixen de més prestigi i demanda entre els viatgers.

L’Organització Mundial del Turisme estima que el 79% dels hostes considera d’importància reservar un hotel que apliqui pràctiques ecològiques i sostenibles en la seva gestió. En la mateixa línia, el portal Booking.com preveu que el nombre de viatgers que s’allotgen en un establiment respectuós amb el medi ambient podria duplicar-se el 2017.

Però els allotjaments sostenibles van molt més enllà que una mera moda passatgera plasmada en unes estadístiques. Per a un allotjament, ser sostenible és també una manera de diferenciar-se de la competència. Aquesta diferenciació, tot i això, no serà per sempre, ja que cada vegada són més els allotjaments que opten per ser eco-friendly, amb la qual cosa la sostenibilitat perd pes com a argument de vendes.

El veritable avantatge competitiu dels allotjaments sostenibles resideix en la implantació de mesures relacionades amb l’ús eficient de l’energia i de l’aigua.

Els subministraments són una partida de despesa molt rellevant per a aquest tipus d’establiments. Suposen entre un 10 i un 12% dels costos d’operació d’un hotel, segons el Centre de Coneixement, Intel·ligència i Innovació Turística (Intelitur). Són, de fet, la tercera despesa més rellevant després de personal i aliments i begudes. De vegades, fins i tot el segon. Reduir en aquesta partida suposa, per tant, un important estalvi.

El potencial de millora en aquest camp és enorme. El parc hoteler espanyol té, en la seva gran majoria, més de 20 anys, el que es tradueix en construccions que no han seguit criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat. Intelitur estima que si tots els hotels d’Espanya reduïssin el seu consum energètic en un 10%, l’energia estalviada equivaldria al consum anual d’una ciutat com Ourense o Càceres. I el que resulta més rellevant per al medi ambient, s’evitaria l’emissió de centenars de tones de CO2 a l’atmosfera.

Malgrat els clars beneficis econòmics que comporta la implantació de mesures d’eficiència en l’ús d’energia i aigua, en estudi d’Endesa calcula que només el 21% dels hotels espanyols ha posat en marxa aquest tipus de mesures, mentre que el 61% mostra un potencial d’estalvi en el seu consum de fins al 20%.

En la majoria dels casos, el finançament és la barrera més important, especialment quan es parla de grans inversions, encara que aquestes suposin importants estalvis: la consultora energètica Aiguasol assegura que per cada euro invertit en la reducció de la factura energètica és possible esperar un retorn de 6,75 euros. Aquí és on entren en joc les plataformes de crowdlending com ECrowd!. Posem en contacte a impulsors de projectes rendibles i amb impacte positiu amb inversors que volen treure profit als seus estalvis alhora que inverteixen en iniciatives que contribueixen a fer d’aquest un món millor.

ECrowd està immersa en l’actualitat en l’obtenció de 124.000 euros per finançar una instal·lació solar fotovoltaica i un sistema de depuració d’aigües a l’ecoestabliment La Granja de Flix (Tarragona). El complex La Granja de Flix s’està construint utilitzant proveïdors locals i té previst obrir les seves portes el setembre del 2017.

L’any passat ECrowd! va col·laborar també en l’obertura del complex turístic Mar de Fulles mitjançant el finançament de 175.000 euros per a una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Ubicat al costat del Parc Natural de la Serra d’Espadán (Castelló) i d’una Z.E.P.A de la Xarxa Natura 2000, Mar de Fulles és un complex turístic completament integrat al paisatge, construït sota criteris d’arquitectura bioclimàtica i buscant sempre l’autosuficiència.

Les principals mesures d’eficiència

La inversió més implantada als allotjaments turístics és la realització de canvis en la il·luminació. El 89% dels establiments que ha emprès mesures d’eficiència energètica ho ha fet adoptant solucions d’il·luminació de baix consum, segons una enquesta de PriceWaterhouseCoopers (PWC). Paral·lelament, s’adopten mesurades preventives com els sensors de presència per evitar tenir il·luminades totes les àrees.

L’ús més eficient de l’aigua és una altra de les actuacions més esteses. Per això s’utilitzen dispositius d’estalvi d’aigua (que redueixen el consum fins a un 60% en aixetes sense reduir el confort) o bé simplement es reajustar la temperatura de l’aigua calenta. Segons l’enquesta de PWC, el 72% dels establiments implanta solucions per a l’ús eficient de l’aigua. Aquest tipus de mesures permeten registrar estalvis de consum d’entre el 15% i el 40%.

Altres mesures passen per la renovació d’electrodomèstics per altres de més eficients, amb la qual cosa s’aconsegueix un estalvi de 50% del consum energètic; o la instal·lació de sistemes de ventilació eficients, a través dels quals es poden aconseguir reduccions de consum d’entre el 5% i el 10%.

Les inversions més complexes i costoses estan relacionades amb el canvi de calderes o amb la implantació d’energies renovables. Són molt eficaces i rendibles a mitjà termini, però requereixen una elevada inversió inicial.

El ventall de solucions existent és ampli. Els beneficis són clars. I aconseguir finançament està a l’abast de qualsevol pime gràcies a les plataformes de crowdlending com ECrowd!. Ser eco-friendly és ara més avantatjós i fàcil que mai.

Comments are closed.